2013. I-VI
 

A szálka, a gerenda mega a háború
Menyhay Imre

Felvilágosult intellektuális — azaz liberális, szabadon gondolkodó, a liberalizmus eszméjét nem egy szűk kör érdekében gátlástalanul félremagyarázó — körökben feltehetőleg ismeretes, hogy a mindenkori uralkodó osztály sohasem tűrte igazságainak kétségbe vonását. Csupán a „sötét középkor”-ban tolerált ilyesmit, de azt is csak akkor, ha az igazságokat egy erre a célra alkalmazott udvari bolond mondta ki. A modern idők szocialistának nevezett gyakorlatában ez a praxis gyökeresen megváltozott: az udvari bolondok szerepét belső elkötelezettségből játszó gondolkodókat — ha szerencséjük volt — orvosi szempontból is bolondnak nyilvánították, s csupán pszichiátriai klinikákba zárták „kikezelés”-re.
A mindenkori uralkodó osztály általában nem szerette, ha olyan érveket sorakoztattak fel ellene, amelyeket nem tudott megcáfolni. Ráadásul a kritikai hangú szellemi termékek az uralkodó réteg által igénybe vett privilégiumok jogosságát látszottak veszélyeztetni. Az effajta diktatúra szinte szakadatlanul húzódik végig a történelmen: a másképp gondolkodókat máglyára vetették, megvakították, kiátkozták, koncepciós perben halálra ítélték vagy, mint Szókratésznek, kezükbe nyomták a méregpoharat, netán behajtották e szerencsétleneket, mint a barmokat, a koncentrációs táborok szögesdrótos karámaiba. Az effajta társadalmi mechanizmusok mit sem változtak, csupán a személyek, a körülmények, a módszerek és az indoklások módosultak (Menyhay, 2001, 15. l.). A pszichiátriai klinikákba való bezárás például manapság már nyíltan nem divatos. A kiátkozás megjelenési formája is változott, s következményei sem ugyanazok, mint annak idején. Ha egy középkori pápa kiátkozott valakit az egyházból, az az akkori időkhöz mérten más következményekkel járt, mint a kiátkozás modern formája, de a következmények súlyossága nagyjából ugyanakkora maradt. Vegyük például George Bushnak azt a kijelentését, miszerint a világ kormányainak el kell dönteniük, hogy Amerikával tartanak-e, vagy sem. Akik nem tartanak vele, akik nem akarnak háborút, azok máris a liberálisan demokratikus, szabad és egyetlen igazán fejlődő világközösség ellenségeinek számítanak (Bush szerint a terrorizmus cinkosai). A „hűségesek”-nek juthat valamicske az Irak újjáépítésében rejlő óriási üzlet morzsáiból is, az ellenszegülni merő bolondoknak viszont nem jár semmi. De ez még nem minden. Nézzük meg a további következményeket is!


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969