2013. I-VI
 

Fejezetek a vasfüggöny emlékkönyvéből
Locsmándi Szabolcs

(Egy határ életútja Sopron és Eisenstadt között) A határtérségek a közelmúlt meghatározó eseményei és folyamatai következtében a kutatások frekventált területeinek számítanak.
A vasfüggöny által elválasztott térségek közt is egyedülálló Sopron és környéke, ill. Észak-Burgenlandon belül az Eisenstadt központú határvidék helyzete. A térség egységes természetes régiót alkot, s a hosszú időn keresztül földrajzilag, történelmileg és kulturális egységben fejlődött (Hardi 1999).
A történelmi események kettészakították a tájegységet és a későbbi fejlődési fázisok a határtérség pozíció szinte összes lehetséges formáit modellezték a korlátozott kapcsolatokon át, a hermetikus elzártságig, majd az újjáéledő kapcsolatokon keresztül az egységes régió fejlődési tendenciájának lehetőségét megteremtve.
Ez a speciális státus, mintegy „egyedülálló laborkísérletként” mutatja be egy egységes táj szétszakított részeinek fejlődését, melyek egyes szakaszai szintén különleges módon történelmi, társadalmi, földrajzi léptékkel igen rövid időszak alatt zajlanak le, s mind a természeti, mind a gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szférában sarkalatos változásokat idéznek elő.
A térség magyar oldala, Sopronnal, mint egypólusú térségi központtal együtt, határ mentiségénél fogva a magyar gazdaság tradicionálisan jól fejlődő mikro térségének számított. A magyar térség a történelmi-politikai folyamatok következtében minden más határ menti területnél többször kényszerült természeti, gazdasági, infrastrukturális és térszerkezeti kapcsolatainak átstrukturálására.
A terület osztrák oldala számára az elválasztottság tette lehetővé az önálló tartomány státus létrejöttét. De a térség új osztrák pólusának, Eisenstadtnak és térségének a fejlődését is gátolta a vasfüggöny szigorú határőrizetetű időszaka, mert az Ostgrenze hosszú időn át „holt határnak” számított.
Az enyhülési folyamat, a magyar rendszerváltás, az európai integráció és az EU-bővítés kibontakozása következtében a burgenlandi térség Európa hátsóudvarából napjainkra ismét Európa középpontjába kerülhetett.
A ma élő generációk jelentős részének a vasfüggöny időszaka már történelem, de még több korosztálynak átélt valóság.
A ma folyamatainak helyes és reális értékelését segíti, ha a múlt felidézésével minél többen tekinthetnek bele a „vasfüggöny emlékkönyvébe”.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969