2013. I-VI
 

Amiről XVI. Benedek pápa nem beszél...
Jean Delumeau

XVI. Benedek mosolygós és szimpatikus. Megértem a lelkesedést, amelyet személye a fiatalok körében kiváltott. Nem tagadom a demonstrációk jelentőségét: 260 ezer hívő várta az Invalidus-palotánál, 200 ezer Lourdes-ban. Emlékeztetnék azonban rá, hogy 1997-ben a JMJ párizsi nagymiséje 800 ezer látogatót vonzott. A lényeges persze inkább az, amit mondott, illetőleg nem mondott a pápa. Üdvözlöm, hogy XVI. Benedek bírálta a bálványimádást, és különösen a pénzimádatot. Sajnálom azonban, hogy nem engedett legkonzervatívabb tételeiből. A szentségek kiszolgáltatásának megtagadása, továbbra is, az elvált-újraházasodottaknak, ez riasztó! XVI. Benedek nem érintette a kényes témákat: a fogamzásgátlás, a papi cölibátus, a nők Egyházban vállalt szerepének kérdését! Túl sok a hallgatás ezen a területen! Nagyra értékeltem a szerzetesi kultúrával kapcsolatos szellemileg igen értékes eszmefuttatását a Szent Bernát-rendi iskolában. De nyitást vártam tőle a korunk problémáival kapcsolatos kérdésekben.
Másik meglepetés: a latin nyelv kiemelt szerepe Lourdes-ban. Ez a keresztény közönségtől való eltávolodást, annak elfelejtését jelenti, hogy Jézus arameus nyelven beszélt és hogy az evangéliumokat görögül írták. És mi magyarázza, hogy az ostyát ismét közvetlenül a szájba kell helyezni? A 4. századig az ostya kiszolgálása kézbe történt. Egyes hívők azonban felvették azt a szokást, hogy por formában szórták szét földjeiken, így gondolván megvédeni azokat a sorscsapásoktól. Eme mágiaszerű kultuszok ellen harcolván alakította ki a papság az áldozás ama formáját, amikor a pap a hívő szájába helyezi az ostyát. Meglepő látni ennek a rítusnak az újraéledését. Sőt, ami rosszabb, nyugtalanul kell megállapítanunk a II. Vatikáni Zsinat által bevezetett újítások fokozatos felszámolását. XVI. Benedek egyetlen lépést sem tett előre. Tartok tőle, hogy ez az utazás nem fordítja meg a kereszténység hanyatlásának folyamatát a nyugati világban.
(Le Point)


1. oldal

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969