2013. I-VI
 

Darwin tévúton járt?

Némelyek számára úgy tetszhet, hogy ez csupán Kristol fura meggyőződése. Lehet, hogy az örökkévalóság felé közeledvén (a hetvenhetedik életévét tapossa) odaát a nagyok társaságába szeretne kerülni. Csakhogy Kristol barátja és kollégája, Bork szintén azt állítja, hogy Charles Darwinnak és elméletének befellegzett. Botorkálás Gomorra felé: a modern liberalizmus és Amerika hanyatlása című új könyvében az evolúció elleni támadását a biokémikus Michael Behe nemrégiben megjelent, A Darwin-féle fekete doboz: az evolúcióhoz intézett biokémiai kihívás című művére alapozza. Bork kijelenti, hogy Behe „kimutatta: a darwinizmus képtelen megmagyarázni az életet abban a formájában, ahogyan mi ismerjük”. Hozzáteszi azt is, hogy könyvét „úgy is lehet olvasni, mint a tervtől a tervező létezéséhez elvezető érvelés modern, tudományos változatát”. Bork diadalmasan jut el a végkövetkeztetéshez: „A vallás már nem kénytelen többé alátámasztást nélkülöző hittel küzdeni a tudományos ateizmus ellen. A tényállás változott, a természettudományos ateizmus és a világi humanizmus defenzívába szorult.”
Pusztán két elszigetelt értelmiségi hangja ez, amely a régi keletű tervezést prédikálja? Az amerikai Etikai és Belpolitikai Központ, a vallás belpolitikai szerepének tanulmányozására létrehozott agytröszt, amelynek élén a neokonzervatív Elliott Abrams áll, konzervatív értelmiségiek csoportját hívta össze, többek között Kristolt, a feleségét, Gertrude Himmelfarbot, s a Hoover Intézet munkatársát, Tom Bethellt, hogy meghallgassák Behe és Michael Denton darwinizmusellenes előadásait. Az utóbbi az Evolúció: válságban levő elmélet című munka szerzője.
És ez még nem minden. A neokonzervatívnak számító Commentary című folyóirat is csatlakozott a támadáshoz 1997 júniusában a címlapon külön is kiemelt esszéjével, amelyben egy matematikus, David Berlinski fejtette ki nézeteit A tagadható Darwin címmel. „Még egy gyűszű létrehozásához is értelmi aktusra van szükség, miért lennének különbözők az élet alkotásai?” — írta Berlinski, aki a következő szavakkal dicsérte Behe könyvét: „Rendkívüli mű, amelyre úgy fognak tekinteni, mint a darwini elméletről írott legfontosabb könyvek egyikére. Senki sem védelmezheti meg Darwint anélkül, hogy ne válaszolna e remekül megírt és érdekfeszítő könyvben kifejtett állásfoglalásokra.” Neal Kozodoy, a Commentary kiadója kijelentette: „Nagy örömére szolgált, hogy lapja fórumot nyújtott e téma köztudatba dobásához.” Kozodoy szerint Berlinski nemcsak az általa bírált tudósoknak tapintott elevenjére, hanem „a közönséges olvasókat is megcélozta, hiszen közülük is sokakat foglalkoztat a Berlinski által felvetett téma”.
Darwin legfőbb ellenfeleiként hagyományosan azok léptek fel, akik a Bibliát szó szerint értelmezték, s a témára vonatkozó „érveiket” többnyire a Teremtés könyvéből vették. Most viszont Darwin ellenfeleinek táborában lelhető fel a konzervatív értelmiségi mozgalom legkiemelkedőbb gondolkodóinak egyike-másika is.
Történelmi kuriózumnak tekinthető, hogy a neokonzervatívok éppen akkoriban fordították szemüket az ég felé, amikor II. János Pál pápa hivatalosan elismerte: „Az evolúció elmélete több, mint hipotézis.” A neokonzervatívok fellépésére akkor kerül sor, amikor az evolúciós gondolkozásmód fényt vet egy sor kérdésre az emberi agy növekedésétől az immunrendszer kifejlődéséig, a szociobiológiától a közgazdaságtanig, az ökológiától a szoftvertervezésig. Az ilyen jellegű kutatások olyan eredményekre vezetnek, amelyek a tervező léte ellen szólnak. A „spontán rend” jelenségét F. A. Hayek már réges-rég felismerte, s leírta, miként áll elő a piacokon, a családokon és egyéb társadalmi intézményeken belül, s mostanában ötletes számítógépes modellek támasztják alá Hayek meglátásait. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a társadalmi rendszerek anélkül fejlődnek ki és alkalmazkodnak, hogy szükség lenne felülről lefelé való tervezésükre és szervezésükre. A piacokon például a Darwin-féle természetes szelekcióhoz hasonló folyamatok eredményeként áll elő a rend. Más szóval, tényleg tapasztalhatunk tervszerűséget tervező nélkül; a világ kimutatható módon telis-tele van ilyen jelenségekkel.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969