2013. I-VI
 

Öregedés és gének

Szélsőséges helyzetekben azt szokták mondani, hogy az ember élete csak egy hajszálon függ. E szólásmondás szó szerint vehető, mert az életünk tényleg egy fonálon függ: a dezoxiribonukleinsavon (rövidítve DNS-en), amely a génjeinket tartalmazza. Ez az óriásmolekula határozza meg az összes létfontosságú élettani folyamatunkat, amely lehetővé teszi számunka a túlélést, úgyhogy a DNS tényleg az élet fonala. Ugyanakkor felvetődik a kérdés: e fonál a halálra vezető információkat is tartalmazza? Nemcsak a kezdetünket határozza meg, hanem a végünket is?
Amikor nemrég bemutatták az ember megfejtett géntérképét, világszerte ujjongott a sajtó. Egyszeriben úgy tetszett ugyanis, hogy még sikeresebben meghosszabbítható az emberi élettartam. Az akkori napok lelkes hangulata tükröződött Clinton amerikai elnök és Tony Blair brit miniszterelnök telefonbeszélgetésében is, amelynek során Clinton gratulált Blairnek, hogy újszülött fiának, Leónak alighanem egy csapásra huszonöt évvel hosszabb lett a várható élettartama. Nos, a politikusok ígéretei nem feltétlenül mérvadók a jövő szempontjából, a volt amerikai elnök szavai mégis arra vallanak, hogy komolyan gondolta, amit mondott. Helyénvaló lesz a becslése?
A DNS kettős szerepet játszik életünkben. A mondabeli ókori Thészeusz alakjához hasonlóan egyidejűleg jelképezi a hatalmat és a sebezhetőséget: egyszerre ura és rabszolgája a sorsnak. Az a közeg, amely rögzíti genetikai felépítésünket — a génkészletünk bázissorendjében kódolt információk között utánanézhetünk bizonyos génváltozatoknak és polimorfizmusoknak (a gének bázissorrendjében mutatkozó egyéni eltéréseknek), s ebből arra következtethetünk, miként alakulhat majd a jövőnk. Ebben az értelemben tehát a DNS nagyon is döntő szerepet játszik minden ember életében.
Különösen érdekes, hogy a génkészletek közötti különbségek mit árulnak el az emberek biológiai egyéniségéről. S ezzel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy az ember DNS-e nem állandó és nem inaktív. Az örökítőanyag szüntelenül munkát végző molekula, egy olyan aktív fórum, mint a legkedveltebb honlap az interneten, amelyet szakadatlanul felkeresnek a felhasználók. E lehívások többsége csupán adatok beszerzését célozza; kivonatokat igényelnek valamelyik génszakaszról (amely a DNS bázisaiból, az adeninből, citozinból, guaninból és timinből tevődik össze), éppen úgy, amiképpen a számítógépes program is nullákból és egyesekből álló oszlopokat tölt le valamelyik honlapról. Az öröklési anyaggal kapcsolatos lehívások egy része azonban olyan romboló felhasználóktól is származhat, amelyek károkat idézhetnek elő. Az idők folyamán e hozzáférések módosíthatják a DNS-ben tárolt információkat, s az öregedési folyamatért feltehetőleg ezek a változások tehetők felelőssé. Ha az élet fonalának sebezhetőségét vesszük, kiderül, hogy minden pillanatban seregnyi veszélyeztetés éri. Mégpedig sejtenként, s minthogy testünket sok milliárd sejt alkotja, elképzelhetetlenül sok DNS-károsodás következik be, amely javítás nélkül bajok forrásává válik.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969