2013. I-VI
 

Az Uránia száz éve
Kis Domokos Dániel

Most, amikor az Uránia mozi talán újra megnyílik, a sajtóban is egyre többször szerepel mint százéves mozi, holott a megnyitáskor, 1899-ben erről még nem lehetett szó.
Az Uránia nem 1899-től működik moziként. Akkor, száz évvel ezelőtt mint Uránia Magyar Tudományos Színház nyílt meg, Berzeviczy Albert és a Magyar Tudományos Akadémia III., természettudományi szakosztályának kezdeményezésére. Az Akadémia elnöke ekkor báró Eötvös Loránd volt, aki a berlini mintára Budapesten is létrejövő, a tudományos eredményeket népszerűsítő, a közművelődést szolgáló Uránia létrehozását a kezdetektől támogatta. Az alapítók s az első előadók zöme egyetemi tanártársai, munkatársai, barátai közül került ki. Ilyen volt a csillagász Kövesligethy Radó, a fizikus Klupathy Jenő s a geográfus Cholnoky Jenő.
Ezen a helyen eredetileg az Oroszi Caprice működött. 1893-ban Oroszi Antal Schmahl Henrikkel, Ybl építésvezetőjével a Kerepesi (ma Rákóczi) út 21. alatt új épületet építtetett. Később, miután 1898-ban átköltözött a Révay utca 18-ba, egy ideig az Alhambra Mulató működik itt, majd 1899-től az Uránia Magyar Tudományos Színház. (Ez a mai Uránia mozi.)
Már 1897. március 8-án kísérlet történt a tudományos előadások megkedveltetésére. A Magy. Kir. Operaházban Kirándulás a Holdra címmel „rendkívüli díszelőadást” tartottak „a Poliklinika építendő kórháza javára”. A mintául szolgáló berlini „Urania” tudományos színházban háromszázötvenszer játszott előadás szövegét gróf Csáky Albinné fordította, Kövesligethy Radó rendezte. A hely szellemének megfelelően az egyes felvonások végén zeneművek csendültek föl: az első felvonás után Bach: Choral és fuga, Albert zenekari átiratában, a második felvonás végén pedig Schubert Lovas-indulója, Liszt hangszerelésében, bevezetésül pedig Mendelssohn Athalia-nyitányát hallhatta a közönség. A (W.?, M.?) Mayer által írt, „scenikailag kiállított előadás” első felvonásának jeleneteiben teljes napfogyatkozás a Földről, teljes napfogyatkozás a világűrből nézve, holdfogyatkozás a világűrben és a Hold hegységei szerepeltek. A hely túlzott pompája s a jótékony cél miatti magas helyárak némileg elhomályosították az amúgy fényes előadást, s habár nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, nem érte el mindjárt az eredetileg kitűzött célt, a műveltséget terjesztő hatást, a sajtó mégis lelkesen fogadta ezt az új mozgalmat, „melynek élén gróf Csáky Albinné és báró Eötvös Loránd állottak”. A támogatók közt volt Wlassics Gyula, akkori kultuszminiszter és Berzeviczy Albert is.
Berzeviczy nem sokkal később a Szabad Lyceum 1897. április 4-én tartott közgyűlésén ehhez kapocsolódó előadást tart: Az ismeretterjesztés eszközei az iskolán kívül. Ebben többek közt idézi Zichy Antalt, aki a magyar tanítók 1870-es egyetemes gyűlésének elnökeként azt mondotta, hogy „a nemzeti színházat iskolának tekinti, a nemzeti erkölcsök, a fínom ízlés, a hazafiság egy minden tanszéki előadásoknál behatóbban működhető iskolájának”.
Ezt a gondolatot Berzeviczy így folytatja: „A színházaknak a komolyabb ismeretterjesztésre való fölhasználása terén az újabb időben egy-egy érdekes kísérlet történt Német- és Francziaországban; amott a berlini Uránia színház által, melyben magyarázó előadás mellett természettudományi kísérleteket és mutatványokat állítanak teljes színpadi apparátussal a közönség elé, a minek egy próbáját nemrégiben itt Buda-Pesten is láthattunk; Párisban pedig előbb, a hetvenes évek elején, a Theatre de la Gaietéban Ballande, később az Odeon színházban Sarcey s mások, legújabban pedig ugyanott a híres Brunétiere matinéeket rendezett a franczia drámairodalom ismertetése czéljából olyképen, hogy a matinéet követő színielőadásban az értekező által ismertetett és aesthetikailag méltatott színművet vagy színműveket mutatták be a közönségnek, ez által valódi irodalomtörténeti és aesthetikai tanulmánynyá téve a közönségre nézve az előadást.”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969