2013. I-VI
 

A Szent Korona hazatérése
Rászlai Tibor

A távirat szövege a következő volt: „Upsoldger [United States Political Adviser for Germany] to secstate [Secretary of State Byrnes], May 31, 1946, Berlin. ... Nyomozó szerveink jelentése szerint az előző (katonai) táviratokban említett koronát nem erőszakkal hurcolták el Magyarországról. Magyar megbízottak biztonságos megőrzés céljából adták át amerikai katonai személyeknek. Így a korona nem tartozik a visszatérítendő javak azon kategóriáiba, amelyeket a négyhatalmi egyezmény tartalmaz. Következésképpen az amerikai hatóságoknak a koronát illető egyoldalú intézkedése egyáltalán nem ütközne a négyhatalmi egyezményben foglaltakkal. Ami a Szentszéknek a magyar katolikusság érdekében benyújtott, Szent István koronájának a Vatikánba való áthelyezésére vonatkozó kérelmét illeti, konzultációink arra vezettek, hogy ezt az ügyet a következő három lehetőség valamelyike szerint lehessen elintézni:
–– A koronát küldjük el a Szentszéknek védelmi megőrzésre. Ott addig maradjon, amíg biztonságosan visszaküldhető lesz Magyarországra. Vatikáni átirat szerint Mindszenty bíboros ezt a lépést javasolja.
–– A koronát szállítsuk az Egyesült Államokba letétbe, vagy alkalmas időben való visszaküldés céljaira. A korona Amerikába szállítása végbemehet a magyar prímás hozzájárulásával vagy tudtával µ de ez kedvezőtlen nyilvános visszahatást válthat ki.
–– A koronát tartsuk katonai gyűjtőtelepünkön Németországban addig az időpontig, amikor majd biztonságosan visszaküldhető lesz Magyarországra. A fentiekre nézve véleményt és utasítást kérünk. Murphy.”
Byrnes külügyminiszter aláírásával augusztus 14-én távirat ment Berlinbe µ egyidejű másolattal Budapestre és Rómába is, az ottani amerikai nagykövetségekhez ––, mely szerint „a végső határozat a magyar kormány óhajának megfelelően történjék. … Schoenfeld [budapesti követ] szerezzen tudomást, s tegyen jelentést a magyar kormány jelenlegi felfogásáról e tárgyban”.
Schoenfeldnél két nappal később Gyöngyösi külügyminiszter megbízásából Velics László jelent meg tájékozódni, majd 21-én ismét felkereste a követet, s a Washingtonba érkezett távirati jelentés szerint „Nagy Ferenc miniszterelnök kívánságára megköszönte az ügyben tanúsított szíves amerikai érdeklődést, kifejezvén azon óhaját, hogy az amerikai haderő Németországban továbbra is tartsa őrizetében a Szent Koronát és a koronázási inszigniákat.”
A Murphy javasolta három lehetőség közül még két évvel később sem történt meg a kívánatos választás, ám mivel a Szent Korona Németországban maradt, a harmadik lehetőség mindenesetre érvénybe lépett. Washingtonban időről időre bizalmas értekezlet tárgya volt a Szent Korona, mégis µ kellő sürgősségi ok hiányában µ a vele kapcsolatos ügyek „Csipkerózsa-álmukat aludták”.
Másrészről azonban a Vatikán, valamint a Szentszéknél befolyásos főpapok µ épp e kényszerű szunnyadás miatt µ mind élénkebben sürgették az első lehetőséget. Személyi vonalon is igyekeztek nyomást gyakorolni Murphyre, az amerikai „Irish” katolicizmus egyik világi vezéralakjára, éppúgy, mint egy másikra: William J. Donovan tábornokra, a CIA elődje, az OSS alapítójára és legendás hírű háborús főnökére.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969