2013. I-VI
 

Etikaorientált banktevékenység és pénzügy
Nyerges Bognár Zsuzsanna

Milton Friedman szerint etikai elveinket, megfontolásainkat a piacon kívül kell hagynunk, hogy a pénz szabadon áramolhasson a kereslet–kínálat törvényeinek megfelelően. Ám ha a mainstream ezt meg is teheti, mindenképp léteznek bizonyos etikai normák az üzleti életben.
A gazdaságetika emberképe — amely szerint az emberi cselekvés kodeterminált, mind hasznossági, mind pedig etikai megfontolások szerepet játszanak benne — minden bizonnyal közelebb áll a valósághoz, mint az önérdekkövető, hasznosságmaximalizáló homo oeconomicus.


(Az etikaorientált banktevékenység definíciója) Az „ethical banking” kifejezést igen nehéz magyarra fordítani. Ha etikus banktevékenységként fordítjuk, könnyen félreértést, sőt sértődést okozhatunk, hiszen minden banknál vannak bizonyos, mindenki által betartandó etikai normák. Ezeket az elveket jogszabályokban, illetve nemzetközi banki egyezményekben fektették le, s főleg az ügyfelekkel, alkalmazottakkal való kapcsolatot szabályozzák. Ezt a fogalmat azonban a magyar „banketika” kifejezés fedi, s most nem erről szándékozunk szólni.
Ugyanakkor még angolul sem nyert teljesen polgárjogot az „ethical banking” kifejezés. Ed Stapleton ironikusan azt írja: ha ezt említi, mindig nevetést vált ki, sőt „a bankárok azt hiszik, az etika (Ethics) London egyik északkeleti kerülete”. Mégis, néhány nyugat-európai intézmény — például a Triodos vagy a Co-operative Bank — úgy hirdeti magát, mint „ethical bank”, tehát etikaorientált bank.
Pruzan és Thyssen tanulmánya szerint etikus az a döntés, amelyet az általa befolyásolt érdekeltek racionálisan elfogadnak. A gazdaságban az etika fogalmának meghatározásához tehát ismernünk kell a döntések által befolyásolt érdekelteket.
Freeman fogalma szerint stakeholder (érintett) minden olyan csoport vagy egyén, amely vagy aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását, vagy érintve van abban. A stakeholder-térkép felvázolásával pontosan megtudhatjuk, kiknek tartozik erkölcsi felelősséggel egy vállalat — jelen esetben egy bank:Etikai érték az, amit nyílt dialógusban releváns értéknek fogadnak el, s az érintettek magukénak vallanak.
Az etikaorientált bankok többé-kevésbé az összes stakeholder-csoporttal kapcsolatban megfogalmazzák etikai normáikat, a két legfontosabb elv azonban, amelyre leszűkíthetjük, amelyben összefoglalhatjuk az „etikus”, etikaorientált fogalom magyarázatát, a következő:
1. Ökológiai alapelv: olyan tevékenységek végzése, illetve bank esetén főként finanszírozása, amelyek természeti, ökológiai megőrzést, helyreállítást szolgálnak (conserving and restoring).
2. Társadalmi alapelv: olyan tevékenységek végzése, finanszírozása, amelyek a stakeholderek pozitív szabadságát, képességeit, lehetőségeit növelik (enabling).
A cikk további részében tehát az „etikaorientált bank” kifejezésen az etikaorientált tevékenységet folytató, etikaorientált elveket valló kereskedelmi bankokat értjük, s ezt az angol szakirodalom „ethical bank” fogalmának feleltetjük meg.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969