2013. I-VI
 

Richard N. Coudenhove-Kalergi Európa-értelmezése
Kiss Henrietta

Időközben Ázsia is emancipálódott. Kelet-Ázsiában Japán vált nagyhatalommá. Fellendülését kiegészítette Kína és a többi ázsiai nép kezdődő európaizálódása és militarizálódása. A XX. század első évtizedeiben megkezdődött Amerika fellendülése. A dél-amerikai államok vezető szerephez jutottak a Népszövetségben, az Amerikai Egyesült Államok pedig a világ leggazdagabb, leghatalmasabb és leghaladóbb birodalma lett.
Az első világháború nyomán megkezdődött Európa hanyatlása. Ausztria–Magyarország felbomlott, a német nagyhatalmat megcsonkították, így ezek a birodalmak elvesztették vezető szerepüket. Franciaország és Olaszország elsőrangú európai nagyhatalmakká, de másodrangú világhatalmakká váltak. Európa világpolitikai akcióképességét ez idő tájt egységének hiánya bénítja. Európa a világ perifériájára csúszott, s elveszítette világhegemóniáját.
A közlekedés fejlődése és a szubjektív távolságok állandó csökkenése miatt az államok egyre kisebbek lesznek, s a népek közelebb kerülnek egymáshoz. Az összeütközéseket elkerülendő politikai közeledésnek kell bekövetkeznie — vélekedett Coudenhove. Az államokat államszövetségekké kell változtatni; „az állam és emberiség közé beékelődött az államcsoportok eleme”.
A vezető világhatalmak — Oroszország, Anglia, Amerika — föderációt alkotnak. Ezt az államszervezetet elsőként Amerika alkalmazta. A pánamerikai államszövetség nem a másik államszövetség, hanem csak a háború ellen irányul, egyúttal síkra száll a közös kulturális fejlődésért. Európának követni kell példáját. Az Európán kívüli világban a kis államok arra törekednek, hogy a világhatalmakra támaszkodjanak. Európában viszont ellentétes folyamat zajlik: itt erősebb a szabadság vágya, mint a rend iránti törekvés. E kontinensen a legkisebb állam is teljes szuverenitásra törekszik, tekintet nélkül életképességére. A világban kibontakozó integrációs folyamattal szemben Európában az atomizálódás zajlik. Ha az európai népek felszabadítását nem egészíti ki egyesülésük — jósolta Coudenhove ––, az erősödő világhatalmak rövid időn belül elnyelik az európai államokat. Európának meg kell találnia szabadságának és megszerveződésének egyensúlyát. Ez a kiegyenlítődés befelé autonómiára, kifelé viszont föderációkra vezet.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969