2013. I-VI
 

A magyar forradalom a Szabad Európa Rádió hullámhosszán I.
Simándi Irén

E tanulmánynak az a célja, hogy a forradalom napjaiban elhangzott kommentárokat vizsgálva bemutassa, miképp követte műsoraiban a müncheni magyar szerkesztőség a sorsdöntő budapesti eseményeket, milyen társadalmi rétegeknek készültek az adások, s hogyan látták az egyes magyar politikusokat az Angolkertből. (Terjedelmi okokból csak egy-egy jellemző kommentárt tudunk kiragadni a naponta elhangzó adások közül.)


(Ifjúság, értelmiség) Mikes Imre (álnév: Gallicus) 1956. október 23-án késő esti kommentárjában elemezte és foglalta össze a nap eseményeit. Az ifjúságról a következőket mondotta: a nemzeti célok elérése érdekében a fiatalok egységesen léptek fel, nem osztotta meg őket társadalmi, ideológiai és származási hovatartozás. Együtt vonult az utcákra az egyetemek, a gyárak és a falvak ifjúsága. A továbbiakban Mikes az ifjúság pontokba foglalt követeléseiből ismertetett néhányat. „Először egyenrangúságot követelt minden népek viszonylatában” — azaz nemzeti függetlenséget. Az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlését. Ennél a pontnál Mikes hangsúlyozta, hogy nem az orosz nyelv ellen emelte fel szavát az ifjúság, hanem „a magyar értelmeket és érzelmeket mérgező kultúrdespotizmus ellen”. Március 15-e legyen a nemzeti ünnep, ne április 4-e, mert az ifjúság a szabadságot és a függetlenséget, nem pedig az elnyomást akarja ünnepelni. S április 4-e az utóbbiakat jelenti az egész magyar nép számára.
„Szabad egyetemet! Szabad munkásságot!” — említette még a kommentátor. A nap eseményeit és az ifjúság követeléseit Gallicus 1848 márciusához hasonlította, mintha „a Pilvax kávéház ifjai támadtak volna új életre az 1956-os ifjakban, s mintha a vértanúk diadalmasan ott léptetnének az új generációk élén”.
Az ifjúság október 23-ára tervezett tüntetését a hatalom először nem engedélyezte, majd mintegy két óra múlva visszavonta a tilalmat. Miért? — tette fel a kérdést Gallicus. „Mert a rendőri sorfal már eleve meghátrált a szellemi torlasz egysége előtt.” Meghátrálásával azonban leplezte önmagát. A sztálini erőszakszervezet arra is képes, hogy látszólag fejet hajt a szabadság eszméje előtt, ám valójában, ha teheti, megakadályozza, méghozzá belügyi rendelkezésekkel és karhatalommal. Most azonban a karhatalom sorfala visszavonult, látva az ifjúság egységét és erejét. A kommentátor a továbbiakban ennek az erőnek a megtartására hívta fel a figyelmet, mondván: a hatalom „nem fogja könnyen feladni bástyáit”, megpróbálja az egységet minden eszközzel kívülről és belülről egyaránt bomlasztani. S erről a szándékról tudniuk kell az 1956-os ifjaknak is. „Akik győzni fognak, feltétlenül győzni fognak. Ha együtt maradnak, s bölcsen maradnak együtt.”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969