2013. I-VI
 

A nesztorianizmus elterjedése és szerepe a pusztai népeknél
Obrusánszky Borbála

(Nesztoriosz és működése) A nesztoriánus vallás megalapítása az V. századi Nesztoriosz szír szerzetes, későbbi bizánci pátriárka nevéhez fűződik. Pontos születési ideje ismeretlen (381 körül), iskoláit Antiochiában végezte, majd a közeli Szent Euprepiusz kolostorban folytatta tanulmányait. Kitűnő szónoki képességével és erős hangjával hamarosan kiemelkedett szerzetestársai közül, s híre eljutott a konstantinápolyi udvarig. Amikor Sziszinniusz pátriárka 427 végén meghalt, II. Theodosziusz császár Nesztorioszt nevezte ki a helyére, s a következő év tavaszán, 428. április 10-én pátriárkává szentelte.
Új tisztségében Nesztoriosz először lecsapott a már előzőleg eretnekké nyilvánított manicheus, ennomianus, valentinianus és monatista szektákra. Hamarosan azonban ő is az eretnekség vádja alá került. A pátriárka tevékenykedéséről megoszlanak a források. Nehéz rekonstruálni, hogyan robbant ki az egyházon belüli újabb vita.
Szókratész történetíró V. századi munkájában azt jegyezte fel, hogy állítólag Nesztoriosz antiochiai barátja hirdetni kezdte a pátriárkának Krisztus két természetéről szóló elképzelését. Állítólag ő nevezte először Máriát krisztusszülőnek, nem pedig istenszülőnek, ahogyan a vallásos hagyomány tartotta.
Konstantinápolyban — a korabeli forrás szerint — mindenkit megdöbbentett Nesztoriosz kijelentése, de nem lépett fel senki ellene. A vitát egy külső fél, Kürillosz alexandriai egyházfő szította fel azzal, hogy a konstantinápolyi pátriárka kivonatolt beszédeit elküldte Celesztin pápához. Ezenkívül megvesztegette a császári udvar tisztviselőit, hogy álljanak az ő pártjára, s ítéljék el Nesztorioszt.
430-ban Nesztoriosz két levelet küldött a pápának, amelyekben kifejtette nézeteit. Celesztin azonban nem neki, hanem Kürillosznak adott igazat, s Nesztoriosz leveleit istenkáromlásnak minősítette. Kürillosz lépésről lépésre megnyerte magának a császári családot, továbbá számos püspököt és szerzetest. Ugyanabban az évben a pápa kiközösítette Nesztorioszt.
A császár a kérdés tisztázására egyetemes zsinatot hívott össze a következő évre (431) Epheszoszba. A meghívottak lassan kezdtek el gyülekezni. Húsvét után érkezett meg a vádlott, hatalmas kísérettel. Pünkösd után jelent meg Kürillosz, majd a jeruzsálemi pátriárka. A zsinatról még hiányzott az antiochiai egyházfő, János, de az ott levők már megkezdték az ülésezést. Kürillosz hevesen támadta Nesztorioszt, s bele akarta zavarni beszédébe, hogy minél előbb bebizonyosodjon: ellenfele téves nézeteket vall. Nesztoriosz úgy próbált véget vetni a vitának, hogy kijelentette: „Mondjátok hát istenszülőnek Máriát, s legyen már vége a féltékenykedésnek!”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969