2013. I-VI
 

A gondolkodás útjai
Kun Tibor

Milyen szerepe van a gondolatnak és a társadalomnak az ezredfordulón? Hogyan látják filozófusok, írók, egyetemi tanárok, irodalmárok, tágabb értelemben a társadalomtudósok — legalábbis egy csoportjuk — korunk társadalmi, filozófiai és művészeti problémáit, azokat az ütközési pontokat, amelyekkel az elmúlt évtizedek, a ma és a jövő emberének szembe kellett kell majd néznie?
Európai, fekete-afrikai és latin-amerikai kutatók próbálnak választ adni e kérdésekre. Különösen értékes és érdekes az UNESCO által megjelentetett, sokirányú vitákat keltő tanulmánygyűjtemény, mert elsősorban olyan nyelvterületen dolgozó, a portugált mint hivatalos nyelvet magukénak tudó brazil kutatókat szólaltat meg, akikről mind a mai napig nagyon kevés információnk van. Hosszú a közreműködők listája (egyébként nem mindegyikük szerepel egyenlő mértékben és súllyal a kötetben), s ugyanilyen hosszú lenne a tárgyalt témák és altémák felsorolása is. Így csak azokkal a kérdéekkel kívánunk foglalkozni, amelyek a szorosan vett társadalmi, társadalomfejlődési és a hozzájuk kapcsolódó művészettörténeti és -fejlődési témákat érintik. A könyv anyagát egyébként azok vélemények és hozzászólások alkotják, amelyeket egy 1997-ben elindított nyílt vitában fejtettek ki. A vitát Eduardo Portella, a mű szerkesztője, a Rio de Janeiró-i Szövetségi Egyetem nyugalmazott professzora, a Brazil Nemzeti Könyvtár elnöke, volt kulturális és oktatási miniszter, a Colégio do Brasil megalapítója kezdeményezte.
Az Előszóból néhány mondatban kiderülnek az egész mű alapgondolatai, azok a kiindulási problémák, amelyekre magyarázatokat próbálnak majd keresni a szerzők: a második évezred etikai mintáinak ritkulása, a gondolkodó ember szerepének kétségbe vonása, sőt elhalványulása, a tudományos-technikai civilizáció és a média szerepének erősödése, az utópiák eltűnése, a filozófia szerepének újragondolása.
A Bevezető egy megállapítással indul: ahhoz, hogy megértsük a körvonalazódó harmadik évezredet és új vonásait, a végéhez közeledő második évezredet kell „vallatóra fognunk”. Emellett három alapkérdést tesz fel e rész. 1. A két évezred közötti átmeneti időszak válságai csak egyetlen, különös tudatnak vagy általánosságban magának a tudatnak a válságjelei-e? 2. Az átmeneti időszak válságának leküzdése vajon nem jelenti-e azt, hogy az emberiség történetében minden válságot, amely a tudat vagy egyetlen tudat válsága, már túlhaladott a nem tudat kreatív gondolata? 3. S végül fontos annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy mely ige fogja jellemezni az új évezred történelmét: csinálni, tenni, elérni valahová, termelni, valamire szánni, eljuttatni? Természetesen számos más igét is kiválaszthatnánk, a szerzők azonban éppen ennyit és ezeket találták megfelelőnek.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969