2013. I-VI
 

Horvát egyetemisták a magyarokról
Kovács Lea - Réber László


Az utolsó kérdés kivételével három felelet közül lehetett választani. A pontos válaszok:
1. Nyolcszáz évig.
2. Szent László.
3. Könyves Kálmán.
4. 1868-ban.
5. A perszonálunióról szóló szerződés, Könyves Kálmán megkoronázása horvát királlyá, 1102-ben.
A pontos válaszok aránya így alakult: 1. kérdés: 56 (50%), 2. kérdés: 36 (32,1%), 3. kérdés: 93 (83%), 4. kérdés: 55 (49%), 5. kérdés: 25 (22%).
Hozzá kell tennünk, hogy az 5. kérdésre a megkérdezettek közül tizenheten (15,2%) meg tudták nevezni pontosan az eseményt, heten (6,2%) csak az évet tudták, tizenöten (13,4%) rossz választ adtak, míg negyvennyolcan (42,9%) azt válaszolták, hogy nem tudják.
A következő táblázat a pontos választ adók számát és régiók szerinti arányát tartalmazza.

1. táblázat

Zágráb Észak- és Kelet-Horvátország Egyéb
1. kérdés 34 47,9% 14 53,8% 8 53,3%
2. kérdés 26 36,6% 8 30,8% 2 13,3%
3. kérdés 60 84,5% 21 80,8% 12 80%
4. kérdés 35 49,3% 12 46,1% 8 53,3%
5. kérdés 14 19,7% 9 34,6% 2 13,3%

II. A földrajzi és művelődéstörténeti témakör két alcsoportjának kérdései az alábbiak voltak.
A földrajzi jellegű kérdések:
1. Soroljon fel három magyarországi várost Budapest és Nagykanizsa kivételével!
Nyolcvannyolc megkérdezett (78,6%) adott választ, s döntő többségük (70–79,5%-a) Pécset említette. A következő két város Debrecen (10–11,36%) és Szeged (7–8%) volt. A teljes lista elég hosszú, harmincöt város és település nevét tartalmazza.Viszonylag kevés téves választ kaptunk. Csupán néhányan említettek olyan „városnevek”-et, feltehetőleg a labdarúgás hatására, mint például Ferencváros, Újpest, Kispest, Dunaferr (!).
2. Sorolja fel azt a hat államot, amellyel — Horvátországon kívül — Magyarország határos!
A pontos válasz: Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Jugoszlávia.
Mindössze tizenhat megkérdezett (14,3%) adott teljesen pontos választ. Huszonhárman feleltek pontatlanul, huszonöten négy, huszonegyen három, tizenketten két, míg négyen egy szomszédos országot tudtak megnevezni. Hárman teljesen rossz választ adtak, heten pedig egyáltalán nem tudtak válaszolni a kérdésre.
A kapott válaszokat feldolgozva összeállítottunk még egy táblázatot, mert érdekelt bennünket, melyik az a Magyarországgal szomszédos állam, amelyet legtöbben megneveznek.


<<előző 2. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969