2013. I-VI
 

Gazdasági racionalizmus és a szándékolt eredményesség megfordítása II.
Menyhay Imre

A logosz szónak van egy olyan jelentése, amely az emberi beszéddel, az értelmes szóval függ össze, s egyben az emberi értelemet, a szellemi nagyságot fejezi ki, továbbá van egy olyan jelentése is, amely a vertikális (transzcendentális) dimenzióba való felemelkedésre utal. Mindegyik alkalmas arra, hogy megragadhassuk a logoterápia lényegét, mert bennük vannak azok az elemek, amelyek a humánum lényegét alkotják, s az embert az állat fölé emelik: a szellem, a szellemesség (a distancia előfeltétele), a humor, a szellemiség, vagyis az emberi értelem lehetséges felértékelése, összességében a vertikális dimenzióba való felemelkedés (a transzcendencia előfeltétele). Nincs viszont bennük determináció, az, hogy a felértékelésnek okvetlenül meg kell valósulnia. A megvalósulásról az embernek magának kellene gondoskodnia kultúrája — gazdálkodásetikája — révén.
Logoterápián neurotikus szimptómák kezelését értjük a szellemi kapacitás bevonásával, oly módon, hogy az orvos segít a betegnek megtalálni önmagát. Minket a logoterápia elméletéből kiemelhető gazdasági szempontok érdekelnek. Ehhez közelebbről is meg kell néznünk a logoterápia lényegét.
A logoterápia kulcsfogalmai: az egzisztenciaanalízis (Frankl, 1956), a tudomány pluralizmusa és az ember oszthatatlan egysége (Frankl, 1970), a transzcendencia, az alacsonyrendűségből való kiemelkedés és annak leghatásosabb eszköze, a humor (Frankl, 1956; 1959), a distancia, az alacsonyrendűtől való eltávolodás a dolgok értelmének keresésével, a paradox intenció (Pongratz, 1973; Frankl, 1939).
Vegyük sorra e fogalmakat!


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969