2013. I-VI
 

A minimalista film
Nemes Károly

Már a filmművészeti alkotásokról beszélve is megállapítható volt (Valóság, 1998/10.), hogy a modern fejlődési szakasz után készült művek közül nem mindegyik sorolható be a posztmodernnek nevezett csoportba — jóllehet ez az elnevezés nagyon laza áramlatot takar. A jellemzés és a behatárolás bizonytalansága fékező erővel hatott a posztmoderntől eltérő, újnak tekinthető jelenségek felfedezésében is. Mégis, ilyen filmek voltak és vannak. Nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül, bár megjósolhatatlan, hogy nagy jelentőségű irányzattá sűrűsödnek-e. A minimalista művek a filmművészetben (is) sajátosan reagálnak a posztmodernre: egyszerre kapcsolódnak hozzá és kerülnek szembe vele. A minimalizmusra ihlető forrásokat azonban nem csak — sőt nem elsősorban — a film területén kell keresnünk.
A minimalizmus kezdete talán (nehéz itt kategorikusnak lenni) a hard edge-ből kiváló minimal art volt, elemi geometriai formákra redukált kompozícióival. Az irányzat képviselője, Donald Judd már 1964-ben, első kiállítása alkalmával hirdette, hogy egy tárgy formája, színe, kiterjedése vagy felszíne egymagában is megáll műalkotásként. Ellsworth Kelly Kék, zöld, sárga, narancssárga, vörös című képe még ennél is elvonatkoztatottabb, hiszen csak a színek egymás mellé helyezésével kíván hatni. A terminológia, persze, jóval régebben született meg, akárcsak a minimalizmus más forrásai is. Elegendő Erik Satie Vexations-jára gondolni, amelynek mintegy tizenkilenc óráig tartó előadásában nyolcszáznegyvenszer ismétlődik ugyanaz a szegmens. A minimalista zene ugyanis olyan kompozíciós forma, amely jellegzetesen rövid frázisokat ismétel, s lassú változásokkal halad előre. Sokkal fontosabb volt azonban a film számára a minimalista irodalom, főleg az amerikai minimalista próza hatása. Abádi Nagy Zoltánnak Az amerikai minimalista próza (1994) című művét nemcsak hogy figyelembe kell venni, hanem tételeit határozottan érvényesíteni is kell. „A privát, intim szféra kis tragédiáiba dermedt, miniatűr aktivitásába (interakcióba) ragadt ember, a hétköznapi valóság banalitása fölé emelkedni programatikusan nem hajlandó, redukált világú-eszközű-stílusú próza merőben új jelenség volt a barokkosan bonyolult posztmodern metafizikai iróniák, az autonóm fantázia és az önvezérlésű posztmodern szövegvilágúság után” (25. l.).
Hadd álljon itt — elöljáróban — példaként egy film, Ijoda Szeiko Hazavágyódás című alkotása. Kizaki, a mű nyugdíjas muzeológus hőse azért utazik, mert őrült felesége nem tudja elviselni a közelségét. Aszami már négy éve, anyja akarata ellenére távozott otthonról egy férfival, most azonban kedvese elhagyta egy másik nőért, s a fiatalasszony bocsánatot kérni indul haza. Natajama is elkíséri őket, mert Aszamiban véli megtalálni azt a „fotótémát”, amely által végre magára találhat, s elismertséget szerezhet. Az összeverődő kis csoport minden tagja kezdetben szépíti sorsát, hazudik még saját magának is. Csak lassan nyílnak meg, s keserves belső küzdelemmel juttatják el Aszamit az anyjával való kibékülésig. A két férfi sorsa azonban nem változik. Maximálisan leegyszerűsített ábrázolás egy mikrovilágról, amelyben minden helyet elfoglalnak a családi érzelmek (Natajama esetében az anya elégedetlensége fiával). Semmiképpen sem azonosítható ez az ábrázolás a posztmodernnel. Ugyanakkor esetleges egyedi műnek sem tekinthető. Az első állítás részletes kifejtésre vár, míg a másodikat egy rövid felsorolás is bizonyítja: Mike Leight: Ólmos percek (1971), Marguerite Duras: Az Éjszaka nevű hajó (19979), Terence Davies: Távoli hangok, csendélet (1988), Barry Levinson: Esőember (1988), Jim Sheridan: A bal lábam (1989), Oliver Stone: Született július negyedikén (1990), Nyikoláj Dosztály: Felhőmennyország (1990), Martin Sulik: A kertben (1995), Cédric Kahn: Az unalom (1998), Zrinka Ogresta: A megtisztítottak (1998), Sam Mendes: Amerikai szépség (1999), Ron Howard: Ed tv (1999).


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969