2013. I-VI
 

Bibó és Mindszenty
Mészáros István

Mindszenty azelőtt aligha tudott bármit is Bibóról, csupán az előző napon olvashatta nevét az új kormánytagok között; Bibó viszont nyilván ismerte a bíboros 1945 és 1948 közötti tevékenységét, perét, bebörtönzését és kiszabadítását. De még sohasem találkoztak egymással, csakis ezen az igen mozgalmas parlamenti reggelen.
Bibó Istvánnal 1977–78-ban interjút készített Huszár Tibor és Hanák Gábor, ennek szövegét nyomtatásban is kiadták. Bibó érdekes vonatkozásokat említett kettejük hajdani beszélgetéséről és Mindszentyről kialakított véleményéről. Új adatokat tudhatunk meg arról is, hogyan került Mindszenty azon a napon a Parlamentbe. Alábbi idézeteink az említett kötetből valók.


(Előzmények) Bibó november 4-én reggel öt óra tájban otthonában telefonhívást kapott a Parlamentből Tildy Zoltán államminiszter titkárságáról: minisztertanácsot tartanak, autót küldenek érte. Bibó tehát a Parlamentbe hajtatott, de időközben biztos helyre szállította családját a küldött autóval. Nagy Imre emlékezetes rádiófelhívása, a világhoz intézett segítségkérése öt óra húsz perckor hangzott el először, majd utána többször megismételték.
A parlamentbe érkezve azonban Bibó csupán Tildyt és feleségét, B. Szabó István kisgazdapárti államminisztert és Mindszentyt találta ott, egy félemeleti szobában várakoztak. Itt mutatkozott be egymásnak Bibó és Mindszenty. Nem volt azonban ott sem Nagy Imre, sem a többi kormánytag. Bibó erre naiv jóhiszeműséggel átment a Szabadság téri amerikai követségre, hogy átadja frissen készült emlékiratát. A magyar kormány nevében felhívást intézett az Egyesült Államok kormányához, hogy lépjen fel Magyarország érdekében. Reggel hét óra körül ért vissza a Parlament kapujához. Ekkor zajlott le rövid beszélgetése a bíborossal.
Mindszentynek a Parlamentbe érkezéséről Bibó 1977–78-ban így nyilatkozott: „Utólag, valamikor ’57 tavaszán tudtam meg Tildytől, hogy Mindszenty ottlétének a kiindulópontja az volt, fölhívta Tildyt azzal, hogy jönnek a szovjet csapatok, és ő nem érzi magát biztonságban, kérdezte, hol tudná őt biztonsággal elhelyezni. Mire Tildy azt válaszolta: ő csak azt a biztonságot tudja megosztani vele, amelyen maga van a Parlamentben. Így jött oda Mindszenty a Várból.”
A bíboros emlékezetében azonban ez másképpen rögzült. 1974-ben megjelent emlékirataiban így írt róla: „November 3-án a parlamentben elmondott rádiószózatom után fáradtan érkeztem haza. Éjfél után jár már az idő, amikor ledőlök. Kevés ideig pihenhetek csak, mert Tildy helyettes miniszterelnök titkára sürgősen visszahív a Parlamentbe. A telefonon azt is közli, hogy a szovjet csapatok megindították a támadást, s tüzet nyitottak a fővárosra. … Rövid időre a pincébe megyünk le [a budai prímási székházban]. De azután mégis elindulok a Parlamentbe az autóval, amelyben egyedül ülök a sofőrrel.”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969