2013. I-VI
 

Közpolitika és regionalizáció Portugáliában
Szilágyi István

A közpolitika kibocsátáselvű, eredményorientált, output jellegű megközelítése a politikai rendszer, valamint a társadalom és a köz(élet) racionális és legitim működtetésére, igazgatására koncentrál. Nem meglepő tehát, hogy a területi problémák, a központi államhatalom és a helyi szervek viszonya, valamint a köztük megvalósuló munkamegosztás tartalmi, szervezeti és eljárásbeli kérdései hamarosan a közpolitikai tárgyú vizsgálódások kedvenc témáivá váltak.
Ösztönzőleg hatott a kutatásokra az a körülmény is, hogy a XX. század kilencvenes éveiben számos európai országban napirendre került a középszint átszervezésének, reformjainak és — a globalizáció kísérőjelenségeként — a regionalizációnak, a régiók átalakításának a kérdése. Bizonyos uniós tagállamok és tagjelölt országok esetében ezt nem csupán a közigazgatási struktúra racionális átszervezése, hanem a strukturális alapok forrásaihoz való hozzájutás közösségi előírásaival kompatibilis, a soft law, azaz a puha jogi szabályozás világához tartozó NUTS II. szint kialakításának követelménye, valamint — alig titkoltan — belpolitikai okok és választási megfontolások is motiválták. Az elemzés témájául választott problémakör pragmatikus-hatalmi dimenzióját jól érzékelteti Ana Bela Santos Portugáliáról tett megállapítása: „A nagyobb politikai pártok támogatták a regionalizmust, amíg ellenzékben voltak. Elvesztették azonban ez irányú érdeklődésüket, amint hatalomra kerültek.”
A demokratikus legitimációjú, történelmi perspektívában is életképes, hatékony és tartós területi középszint kialakítása azonban nem csupán a politikai döntéshozatal demokratizálását, demokratizmusát, átláthatóságát és a választópolgárokhoz való közelítését szolgálja, hanem a közpolitika működési kereteit is megváltoztatja.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969