2013. I-VI
 

Léopold Sédar Senghor, 1906–2001
Kun Tibor

1906. augusztus 9-én született Szenegál Joal nevű falucskájában, az akkori viszonyok szerint jómódúnak tartott katolikus családban. Papi pályára készült, egy tanára azonban lebeszélte róla. A joali Katolikus Misszió után a n’gazobili Szentlélek Kongregációhoz került, ahol a francia nyelven kívül a természettudományokkal is megismerkedett. Ministrált a katolikus miséken, de megismerkedett a hagyományos néger világgal, gondolkodásmóddal és vallással is. A dakari középiskola után érettségivel a zsebében álmai városába, Párizsba került, s megismerkedett a későbbi nagy baráttal és harcostárssal, a martinique-i Aimé Césaire-rel, valamint a Louis-le-Grand Gimnázium egyetemi előkészítő osztályában — többek között — Georges Pompidou-val. Párizsban szívta magába a francia kultúrát és civilizációt, de itt érezte magát először afrikainak és négernek is, miután Césaire-rel együtt a könyvek révén megismerkedett Afrika történelmével és civilizációival. 1935-ben Senghor — az első afrikaiként — franciatanári diplomát szerzett a Sorbonne-on. Először egy vidéki gimnáziumban tanított, majd a második világháború után a párizsi École de la France d’Outre-mer-ben. A háború idején besorozták, német hadifogságba került, ám egészségügyi okok miatt elengedték. Életét ezután egyre inkább áthatotta a politika. A Francia Szocialista Párt tagja lett, 1945-ben a francia alkotmányozó nemzetgyűlésben Szenegál képviselője, 1955–56-ban pedig államtitkár a francia IV. köztársaságban. Az új alkotmány szövegét nyelvi szempontból ő nézte át. Thiès város polgármestere, majd 1960-tól 1980-ig Szenegál első államelnöke volt. 1981-től visszavonult az aktív politizálástól, s francia feleségével Franciaországban telepedett le. 1983-ban beválasztották a Francia Akadémia „halhatatlanjai” közé. Több európai és tengerentúli egyetem díszdoktora lett.
Senghor gondolkodásának, filozófiájának és politikai-társadalmi praxisának három alapelve volt: a métissage, azaz a fajok és kultúrák keveredése; a Civilisation de l’Universel, vagyis a világegyetemesség civilizációja és a négritude, azaz a négerség. Mit jelent e három fogalom?
A métissage — Senghor szerint — a Homo sapiens megjelenéséig nyúlik vissza. A történelem folyamán minden nagy civilizáció kulturális és biológiai keveredés eredménye volt. A születő, már kialakulóban levő XXI. századi civilizáció kapcsán figyelmeztet bennünket arra a veszélyre, amelyet a „csak biológiai »métissage« jelenthet; ennek ki kell egészülnie »a kultúrák párbeszédével«”. A métissage-nak mind a kultúra, mind a biológia területén konkrét célja van: e pánhumán konvergenciának a világegyetemesség civilizációjához kell elvezetnie az emberiséget, s ez nemcsak „az európai civilizáció kiterjesztését” jelenti majd, hanem „valamennyi népcsoport egymást kiegészítő értékeinek szimbiózisát”. Fontos kitétel, hogy nem az egyes kultúrák hagyják magukat a többi kultúra által asszimilálni, hanem ők asszimilálják majd a többi kultúra kiegészítő értékeit.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969