2013. I-VI
 

Az osztrák dilemma: Engelbert Dollfuß kancellársága
Szatmári Péter

(Ausztria válságban) A nagy gazdasági világválságra Európa különböző régiói eltérően reagáltak. Ausztria „csecsemőkorban” levő demokráciája híján volt a nemzetállami tapasztalatoknak, s belpolitikai életét a gazdasági válságon túl szinte születése pillanatától beárnyékolta a pártokhoz kötődő félkatonai szervezetek szembenállása és véres összecsapásai. Napjaink Ausztria történetével foglalkozó szakirodalma előszeretettel nevezi a húszas évek történetét utcai harcok láncolatának. A szociáldemokrata és a keresztényszociális párt vezetői gyakran voltak híján politikai realitásérzéknek és tisztánlátásnak. A két párt időnként nem tudott ellenállni az erő csábításának (Schutzbund, Heimwehr), s félkatonai szervezeteket hívtak segítségül a feszültség csillapítására. Találóan fogalmazta meg ezt a problémát Steidle, a Heimwehr egykori vezetője: „Rendkívül nehéz feladat áll előttünk: embereinket folyamatosan melegen kell tartani, s egyidejűleg jegelni is kell őket.” Az állandó készültség és az eszkaláció veszélye az osztrák hétköznapok része lett Az Első Köztársaság a húszas évek végétől a hivatásrendi és tekintélyuralmi tendenciák örvényébe került. Ennek az autoriter-etatista hullámnak az indítékait és szükségességét maga Dollfuß fogalmazta meg kellő tisztasággal a hírhedt Trabenplatzon (Bécs, 1933 szeptember) elhangzó programadó beszédében: „A parlament saját magát kapcsolta ki, súlytalanná vált saját demagógiája és formalizmusa következtében. Ennek a parlamentnek, ilyen népképviseletnek, népünk ilyen vezetésének nem szabad visszatérnie, s nem is fog. … Most beindul az újjáépítés ideje. Megismétlem: a liberális-kapitalista gondolkodás ideje, a liberális-kapitalista társadalmi és gazdasági rendszer elmúlt. A pártok uralmának ideje lejárt, az egyformára alakítás és a terror uralmát elutasítjuk. A szociális, keresztény, német Ausztria államát akarjuk, ennek az államnak az erős, független vezetésével.” Beszédében Dollfuß nem kizárólag a szerinte változásra ítélt hatalomgyakorlásról és berendezkedésről szólt, hanem megfogalmazta a független Ausztria létjogosultságának programját is.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969