2013. I-VI
 

Járatlan utakon
Kapronczay Károly

A rendszerváltoztatás után mind több olyan munka látott napvilágot, amely az 1956-os emigráció tevékenységével, magyarságuk megtartásának nehéz feladatával, illetve a hazával való kapcsolattartással foglalkozik. E három kérdésnek egymagában is bőséges anyaga van, hiszen szép számban jelentek meg az önként vállalt vagy ebbe a helyzetbe kényszerített emberi sorsokat feltáró írások. Megdöbbentő történeteket ismerhettünk meg, maradandó tanulsága pedig azoknak van, amelyekben az elbeszélő nemcsak a maga, hanem a mások sorsát is elmondja. Az érdekfeszítő történetek szinte „sorozatokat” formálnak, gyakran találkozunk ugyanazokkal a nevekkel, helyszínekkel. Ebben különös színt azok a munkák jelenthetnek, amelyek a magyarság megtartásának közösségformáló erőfeszítéseit tárják az olvasó elé, bepillantást engednek a magyar emigráció összetett törekvéseibe, nem mindennapi küzdelmeibe. Ilyen, már címében is az előző állításra utaló kötet Nagy Károly Járatlan utakon –– korfordulók világában című könyve, amely 2003-ban jelent meg a debreceni Csokonai Kiadó gondozásában. A könyv ismertető oldalán Görömbei András, a könyv lektora a következőket írja: „Történelmünk folyamán a közösségi cselekvést küldetésként vállaló személyiségek igen gyakran kényszerültek járatlan utakra. Nagy Károly is közülük való. Életútja érték és tanulság lehet a következő nemzedékek számára is. Az idő múlását érzékelve ezért adja közre –– legalább mozaikszerűen, a legfontosabb csomópontok kiemelésével –– életútjának történetét. Pontosabban: azoknak az ügyeknek a történetét, amelyeknek a szolgálatába szegődött… Az emigrációt az első pillanattól küldetésének tekintette. Hivatásává vált a forradalom tiszta eszméjének őrzéséért és a szétszóródott magyarság összetartozásáért végzett munka.”
A szerző, Nagy Károly 1934-ben született Nyíregyházán. Anyai ágon magyar földön megtelepedett német evangélikus papi, apai ágon magyar gazdálkodó családból származott. Tanítói oklevelet Nyíregyházán szerzett 1953-ban, majd egy környékbeli tanyán, később egy Baranya megyei általános iskolában tanított. 1956 októberében Erdősmekcse Forradalmi Nemzeti Tanácsa elnökévé választották, így nem sokkal később menekülnie kellett. Az Egyesült Államokba emigrált, s 1962-ben a Rutgers Egyetem pszichológia szakán végzett. Tudományos fokozatott szerzett 1970-ben szociológiából, 1965-től 1994-ig a Rutgers Egyetemen tanított, 1970 és 1982 között tanszékvezető volt, majd Magyarországon a pécsi Janus Pannonius és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárává hívta. A Magyar Öregdiák Szövetség New Brunswick-i Hétvégi Magyar Iskolának 1960-ban egyik alapítója és huszonöt évig tanára, majd 1965-ben vezető szakembere lett, jelenleg pedig társelnöke az Anyanyelvi Konferenciának, a Nyelvünk és Kultúránk című folyóirat szerkesztője, 1977-től 1997-ig szerkesztette a Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör Tanúk korunkról című, szóbeli történelem-előadást közrefogó nyolckötetes kiadványsorozatát.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969