2013. I-VI
 

In memoriam Heinz von Foerster

Foerster 1911-ben született Bécsben. A szecesszió, a filozófia, a feminizmus, az új zene és színház légkörében növekedett fel, olvasta Rudolf Carnap, Moritz Schlick és Hans Hahn műveit, kívülről megtanulta Wittgenstein Tractatusát, s húszéves korában megtapasztalta, hogy a bécsi professzorok miként hagyták el testületileg az előadótermet, amikor Scheminsky professzor előadást készült tartani az élet mesterséges teremtésének lehetőségéről. Fizikus és matematikus lett, feleségül vette Mai Stürmert, a Max Reinhardt színházában jeleskedő színésznőt, majd Berlinben a Gema hadiipari vállalatnál lokátorokat épített, a háború végén pedig legfontosabb műszereivel együtt — Himmler hamis aláírásával ellátott papírokkal — érkezett vissza Bécsbe, azzal az indoklással, hogy kutatási eredményeit kimenekítse az ellenség karmaiból.
Bécsben egy telefontársaság újjáépítésében vett részt, s emellett egy amerikai rádióadónál talált munkát. A kultúra és a tudomány ügyében illetékes szerkesztőként a Kelet-Európa felől szökve érkező, Bécsen át tovább igyekvő emigránsokkal — többek között Paul Celannal — készített interjúkat. Emellett bűvészként is fellépett. A háromgyermekes apának mindennek ellenére oly nehéz volt a megélhetés az intellektuálisan és építészetileg egyaránt lerombolt városban, hogy nyitott fülekre talált nála, amikor egyik ismerőse azt tanácsolta: Amerikában kezdjen új életet. Foerster az útipoggyászában magával vitte Az emlékezet kvantumfizikai elmélete című könyvének több példányát, amely 1948-ban jelent meg a pszichológus Viktor Frankl ajánlására Erwin Schrödinger szakvéleményének köszönhetően (Schrödinger ugyan nem hitt ebben az elméletben, de nem tudott hibát felfedezni benne).
Foerster New Yorkban elküldte e könyvet minden elképzelhető barátjának, s néhány hét múltán meghívást kapott Chicagóból. Warren McCulloch, az ott oktató orvos, matematikus és filozófus sürgősen meg akart vele ismerkedni. Foerster akkoriban még alig beszélt angolul, ám a matematika révén olyannyira megértették egymást, hogy McCulloch meg tudta hívni Foerstert egy néhány héttel később New Yorkban megtartandó konferenciára, amely a hatodik volt „a biológiában és a társadalomtudományokban fellelhető visszacsatolási mechanizmusokkal és cirkuláris-oksági rendszerekkel foglalkozó” konferenciák sorában. Foerster előadást tartott az emlékezet kvantummechanikájáról, s megbízták a konferencia anyagát közreadó kötetek szerkesztésével és kiadásával, mert így biztosak lehettek benne, hogy tökéletesíteni fogja gyatra angol tudását.
Mivel Foerster akkoriban még a konferencia címét sem tudta helyesen kiejteni, a gyűjteményes köteteknek a kibernetika szót ajánlotta címéül Norbert Wiener nemrégiben megjelent könyvéhez csatlakozva. Ezzel új tudományág született meg, amely a szemiotikával, az informatikával, a rendszerelmélettel, a strukturalizmussal és a posztstrukturalizmussal együtt azon transzdiszciplináris elméletek közé tartozik, amelyek a tudományos ismeretelmélet és módszertan messzemenő átformálódását eredményezték a XX. században.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969