2013. I-VI
 

A polgári értékek újjáéledéséről

. „Felizgatod a férfiakat” — mondja, de kissé szégyelli magát, mert ez olyan nyárspolgárian hangzik. Christoph Wulf, aki a magatartástudomány és történelmi antropológia professzora a Berlini Egyetemen, ugyanakkor úgy véli, hogy a hasat fedetlenül hagyó trikó mintegy ismertetőjegye és önkifejezése az ifjabb nemzedéknek, a fiatalok önállóságának és függetlenségének, mert ezáltal is különböznek anyjuk nemzedékétől. Az anya és Dora viszonya az efféle magyarázatok ellenére feszült. Az újságírónőnek az a véleménye, hogy aki a lányához hasonló kihívást intéz a tanárokhoz és általában a felnőttekhez, az hogyan tudja betartani a szabályokat. Milyen társadalmi érzéke van annak, aki a szüleiről legombol százötven eurót egy olyan nadrágért, amely fenekének csak a felét fedi be, s kilátszik alóla a tangabugyiba varrt márkajelzés?
Dora egyébként olyan gimnáziumba jár, ahol igen összetart az osztály. Akinek nincsen pénze a szűk divatcuccokra, azt nem közösítik ki „csóró” gyerekként. Szükség esetére pedig ott van az osztályfőnök és a „vitadöntnök”-nek választott tanulók, akiket felhívhatnak, ha úgy érzik, hogy méltatlan szekálást kell elszenvedniük, vagy ilyesminek tanúi lesznek. Így hát Dora továbbra is „szellős” hassal jár iskolába mindaddig, amíg mondjuk Britney Spears nem teszi valamelyik másik testrészét mutogatás tárgyává, vagy amíg a divat nem ejti a hasat és a vesék tájékát. Az utóbbi hamarosan bekövetkezhet, ugyanis Lothar Reiff, a Hugo Boss konszern igazgatótanácsának tagja a testet „jobban fedő” divatot helyez kilátásba. Ezzel a divat kiigazítaná azt, amit saját maga tolt el. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy a tanároknak és a szülőknek el kell fogadniuk: a tanulók kifutóvá avatják az osztálytermet. Bármilyen divathóbortról, képtelenségről vagy provokációról legyen szó, az az ifjúság édes madarától származó kinyilatkoztatásnak minősül. A média asszisztál ehhez, a tanárok azért szurkolnak, hogy baj ne legyen belőle, a szülők pedig fizetik a cechhet, ha tudják.
A társadalmi üzenet így hangzik: a szerelést illetően, mi, diákok diktálunk, mégpedig szigorúan és kíméletlenül. Aki nem akar vagy szüleinek a szegénysége miatt nem tud a többiekkel tartani, az a rövidebbet húzza. „Hogyan nézel ki?” — mondják ki a gyilkos ítéletet a divatdiktátor diáktársak.
A ruhák nemcsak teszik, hanem áldozattá is teszik az embert. A „vetkőztetés”, a hőn áhított ruhadarabok erőszakkal való megszerzése az iskolán belüli erőszakot tükröző statisztikák szerint egyre gyakoribbá válik. A sértettek rendszerint hallgatnak. A szülők és a diákok egyaránt elég tehetetlenül állnak e jelenséggel szemben.
A divat diktálta terror, jellemzően modern német módra, sajátos kombináció eredményeként érvényesül: egyrészt ott munkál benne 1968 szabadossága — ti, felnőttek nem avatkozhattok be gyermekeitek magánszférájába, mert elnyomó, tekintélyelvű személyiségeknek fogtok minősülni —, másrészt a mindenütt észlelhető túlterhelési szindróma teszi meg a magáét. Az évek folyamán egész Németországban eluralkodott az az érzés, hogy semmi sem tehető az erkölcsök lezüllése ellen. Az erkölcsi defetizmus ostorozói lemondóan állítják, hogy ha a fiatalok nem állnak fel maguktól az ülésről, amikor egy idős ember szemlátomást fájdalommal küszködve álldogál a villamoson, akkor ez a magatartás nem orvosolható nevelő célzatú felszólítással. Ha egy fiatalember felteszi a tornacipős lábát a szemközti ülésre, nemigen akad olyan felnőtt, aki becsmérlő jelzőkre áhítozik azzal, hogy ezt szóvá teszi.
A polgárokat azonban nem csupán a mindig is romlottnak tartott ifjúság irritálja. A közterületek elhanyagoltsága szintén szembeöltő — lerobbant pályaudvarok, összemázolt házfalak, kiütköző rozsdafoltok a lakóépületek kapuin, rendetlen építkezések, amelyeknek a felvonulási területén hónapok óta nem láttak munkásokat. Úgy látszik, senki sem törődik semmivel. Ehelyett mindig azt ismételgetik: nincs rá pénz.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969