2013. I-VI
 

A becserkészés természetrajza

A gyilkosa ellen a mühlhauseni tartományi bíróságon lefolytatott büntetőper sokat elárult a német jogállamról, s arról, hogy a német jogrend miért hagy magára bizonyos áldozatokat. Kathrin 2002 augusztusában kiadta az útját új barátjának, Jens W.-nek, mert a férfi látszólag megértő szeretőből néhány hét leforgása alatt betegesen féltékeny zsarnokká vált. Csakhogy a férfi a szakítás után folyton a nő háza körül ólálkodott, a bokrok közül leselkedett rá, s tettleg is bántalmazta, ha a keze közé kaparintotta. Telefonhívásokkal és SMS-ekkel zaklatta: ha a nő nem tér vissza hozzá, akkor végez vele. Kathrin mostohaapjával többször is közölte, hogy nevelt lánya leszúrására készül. Kathrin már a házból sem igen tette ki a lábát félelmében. Jens W. egyszer még a lakás ajtaját is megpróbálta feltörni, s gyakran késsel a kezében lesett rá.
A nő könyörögve kért segítséget a rendőrségtől. Négy hónap alatt nyolcszor tett feljelentést Jens W. ellen. Utoljára 2002. december 10-én ment a rendőrségre, s december 17-én még egyszer felhívta telefonon a rendőröket. Jens W. másnap reggel feltörte lakásának az ajtaját, s huszonhét késszúrással megölte a nőt. A tett elkövetése után Jens W. felhívta Kathrin mostohaapját: „Hansi, megtettem, leszúrtam a lányodat, mint egy disznót.”
Ez rendkívül brutális eset, de nem egyedi jelenség, amelyet a nyomozók és a kutatók becserkészésnek neveznek. A lényege az, hogy valamilyen rögeszmétől vagy birtoklási vágytól megszállott tettes megfigyelés alá vesz valakit, majd heteken, hónapokon vagy éveken át fenyegeti, s mindennek nem is olyan ritkán gyilkosság vet véget.
Öt évvel ezelőtt még nemigen akartak tudomást venni Németországban az efféle esetekről, holott az Egyesült Államokban már olyannyira elterjedt volt ez a jelenség, hogy az összes szövetségi állam megfelelő törvényeket hozott ellene. Ennek hatására a német kriminológusok is tanulmányozni kezdték a becserkészés mibenlétét.
Könnyen válnak áldozataivá ilyesfajta üldöztetésnek és zaklatásnak prominens személyek, különösen olyan köztiszteletben álló egyének, mint az orvosok, az egyetemi oktatók és a tanárok. A kutatók már meg tudják magyarázni, mi hajtja a tetteseket, s olyan módszerek kidolgozásán munkálkodnak, amelyeknek révén felismerhető, kiből lesz gyilkos. Egyik-másik német tartományban a rendőrség már tanfolyamokra iskolázza be a rendőröket, a tartományi bűnügyi hivatalok becserkészéssel foglalkozó szakértőket képeznek ki, s tájékoztató kiadványokat állítanak össze a lakosság számára.
Csakhogy a rendőrség keveset tehet, ha az államügyészek leállítják a nyomozást, a bírók pedig enyhe ítéleteket hoznak. A szociáldemokraták és a zöldek alkotta német kormány úgy határozott 2001-ben, hogy törvényt hoz a becserkészés ellen, de az érvénybe léptetett szabályozás nem bizonyult hatékonynak. „A német jogrend ellenére mindmáig szabad prédának számítanak a becserkészés áldozatai” — panaszolta Volkmar von Pechstaedt ügyvéd, akinek az irodája hatszáz ilyen esettel foglalkozott eddig. Pechstaedt most a hesseni miniszterelnök, Roland Koch irányítása alatt álló tartományi igazságügy-minisztériumhoz fűz reményeket, mert e minisztérium szakemberei olyan törvényen dolgoznak, amely bűncselekménynek fogja minősíteni a becserkészést. Hessen be fogja terjeszteni e törvényjavaslatot a német parlament elé.
Koch kezdeményezéséhez feltehetőleg meglesz a megfelelő társadalmi támogatás a becserkészést illető első reprezentatív németországi felmérés adatainak ismeretében. E felmérés szerint a német férfiak 3,7%-a, míg a nők 17,3%-a szenved becserkészéstől legalább egyszer az élete során — közölte Harald Dressing, aki a mannheimi Központi Pszichohigiéniai Intézetnél a vizsgálatot irányította. A tettesek számottevő része előbb-utóbb erőszakossá válik, s egyedül Hessenben tíz–tizenöt nővel végez évente a zaklatója, mint azt a Wiesbadeni Tartományi Bűnügyi Hivatal megállapította. Országos viszonylatban több mint száz halálos áldozat feltételezhető évente.
Hans-Georg Voss, a Darmstadti Műszaki Egyetem kriminál-pszichológiai kutatócsoportjának vezetője arról számolt be, hogy mielőtt a férfiak végeznének hajdani feleségükkel vagy partnerükkel, szinte minden esetben heteken vagy hónapokon át fenyegetik és zaklatják őt.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969