2013. I-VI
 

A két Lolita

A Lolita egy tizennyolc oldalas elbeszélés, amely 1916-ban jelent meg Az elátkozott Gioconda című novelláskötetben, egy év híján negyven évvel Vladimir Nabokov (Vlagyimir Vlagyimirovics Nabokov) Lolita című, híres regénye előtt. A kötet szerzője, Heinz von Lichberg a hesseni ősnemességből származott, s Heinz von Eschwege volt a becsületes neve. Az első világháborúban hadnagyként szolgált, később pedig újságíróként dolgozott a Scherl kiadóvállalatnál. Akkor vált népszerűvé, amikor 1929-ben az Atlanti-óceánon átkelő Zeppelin léghajó útjáról tudósított. Az ezt megörökítő Zeppelinnel a világ körül című útleírást szétkapkodta a német olvasóközönség. Heinz von Lichberg e léghajóval jutott el New Yorkba, több mint egy évtizeddel Nabokov előtt.
Közismert, mégis meghökkentő, hogy az Amerikába később eljutó, orosz születésű író hajszál híján jóvátehetetlen butaságot követett el. Nabokov a számára a világhírt és pénzügyi függetlenséget meghozó regény utószavában megírta, hogy többször is felötlött benne a készülőfélben levő kézirat elégetésének gondolata. Mi lett volna, ha a felesége nem tartotta volna vissza? Nabokov nincstelen írók írójaként hunyt volna el. A Google internetes kereső nem tálalna több millió kommentárt e regény címe kapcsán. A Texas állambeli Lolita város nem venné fontolóra nevének a megváltoztatását. A XX. század irodalma a legnagyszerűbb művek egyikével lenne szegényebb. Ám ennek ellenére létezne nyomtatásban Lolita című írásmű, von Lichberg alkotása.
Ha kézbe vesszük e művet, s összehasonlítjuk a lángoktól megkímélt Nabokov-regénnyel, meglep bennünket a hasonlóság. Lichberg történetének lényege egy spanyolországi utazás. A történtekről egyes szám első személyben tájékoztató névtelen elbeszélő egy panzióban vesz ki szállást a tengernél. Nem vágyik többre nyugalmas szabadságnál. Ám ekkor megtörténik az a végzetes pillantás, a Lolitára való rácsodálkozás. Nabokov regényében a szintén egyes szám első személyben megszólaló Humbert Humbert indul útnak, hogy a tenger közelében zavartalanul dolgozhasson. A Ramsdale nevű kisvárosban ellátogat Charlotte Haze asszonyhoz, aki szobákat ad ki. A hölgyet éppoly kevéssé találja vonzónak, mint a felkínált szállást. Lélekben már az elutazás mellett döntött, amikor megpillantja a tengernél a gesztenyebarna hajú leánykát, akiben első gyermekkori szerelmének mását ismeri fel. Egyetlen pillantás elegendő ahhoz, hogy maradjon.
„A barátságos, beszédes házigazda olyan szobát utalt ki nekem, amelyből csodás kilátás nyílt a tengerre, így azután semmi sem gátolta, hogy egy héten át zavartalanul élvezzem a szépséget. Mindaddig, amíg másnap meg nem pillantottam Lolitát, Severo leányát. A mi északi fogalmaink szerint igen fiatal volt, és sötét árnyékkal övezett, déli szeméhez ritka, vörösbe játszó arany hajkorona társult. Fiúsan nyúlánk teste ruganyosan hajladozott, a hangszíne telt volt és sötét. De nem csak a szépsége ejtett rabul — különös titokzatosság áradt belőle, amelynek többször megpróbáltam a végére járni a holdfényes éjszakákon.” Humbertnek attól kezdve eszébe sem jut az elutazás. Végül is Lolita az, aki elcsábítja a férfit, s nem fordítva történik a dolog.
Lichberg nem tárja fel a viszonyt a maga valóságában, de elhallgatásai és körülírásai nem hagynak kétséget a nyers tényeket illetően. „Forró nappalok és búskomor éjjelek után elérkezett végre a feledhetetlen valóság és mesés elvarázsoltság estéje, amikor Lolita az erkélyemen ült, s mint oly sokszor, halkan énekelt. Hirtelen leengedte a gitárját, s tétova léptekkel odajött hozzám a korláthoz. Miközben a szemével a hullámokon cikázó holdfény után kémlelt, kolduló gyermek módjára nyakam köré fonta karját, fejét a mellemre hajtotta, s zokogásban tört ki. A szemében könnyek csillogtak, de édes szája már nevetett. Megtörtént a csoda. »Te olyan erős vagy« — suttogta. Nappalok és éjszakák váltogatták egymást, de a szépség misztériuma örökké változatlan, dalos derűvel szőtte át őket.”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969