2013. I-VI
 

Öt nap Londonban, 1940. május
Frideczky Frigyes

John Lukacs nevét hiába keresem a tizenkilenc kötetes Világirodalmi Lexikon hetedik, illetve tizenkilencedik (kiegészített) kötetében. Nem találom a Britannica Hungaricában és az Új Magyar Irodalmi Lexikonban sem.
Öt nap Londonban, 1940. május címmel John Lukacs nyolcadik könyvét adta ki az Európa Könyvkiadó 2000-ben. Már A párviadal, A nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között (1993) és Az európai világháború, 1939–41 című könyve is (1995) foglalkozott azzal a viszonylag rövid időszakkal, amikor a már-már térdre kényszerített Angliában eldőlt a második világháború és ezzel nemcsak az európaiak, hanem az egész emberiség sorsa is. Az 1940. május 10-én kinevezett új angol miniszterelnök, Churchill megnyerte harcát Halifaxszal szemben: nem engedte meg az alkudozást Hitlerrel, hanem elszántan a harc folytatása és Hitler legyőzése mellett döntött.
Vannak olyan történelmi időpontok, amelyeknek döntő jelentőségét sokszor csak utólag ismerjük fel. Ilyen sorsdöntők voltak az 1940. május 10-ét követő napok is, amikor még sem az Egyesült Államok, sem a Szovjetunió nem lépett be az európai, Hitler-ellenes háborúba. A németek váratlanul lerohanták a semleges Belgiumot, s rajta keresztül Franciaországba törtek. Ezt követően Dunkerque-nél körülzárták a brit expedíciós haderő és a francia hadsereg csaknem félmillió katonáját. Hitler ekkor nagyon közel állt ahhoz, hogy megnyerje a háborút. Anglia és a nyugati demokratikus országok vereségét nemcsak a nácik harsogták, hanem Nagy-Britannia politikai vezetői közül is sokan így érezték. Halifax nyíltan szembeszállt Churchill-lel, a frissen kinevezett miniszterelnökkel, s azt javasolta, hogy Mussolini közvetítésével kezdjenek tárgyalásokat Hitlerrel, sőt, próbáljanak vele megegyezni. De Churchill nem engedett, ő komolyan vette, igazi ellenfélként kezelte Hitlert, s elszántan küzdött azért, hogy ha vér és verejték árán is, de legyőzze. John Lukacs e könyvében „ennek a drámai fordulatokban bővelkedő öt napnak a történetét tekinti át, szinte óráról órára követve az eseményeket. Bőséges forrásanyagból merít: felhasználja a háborús kabinet üléseiről készült jegyzőkönyveket, politikusok, írók emlékiratait, … a nép hangulatáról készült jelentéseket és a korabeli újságok híradásait”. Szerzőnk meg akarta ismerni Hitler gondolkodását is. Mit mondott, hogyan vélekedett az általa lenézett és semmibe vett Churchillről 1940 májusában, amikor közel állt a győzelemhez? John Lukacsnak rengeteg angol, de igen sok német dokumentumot is át kellett néznie ahhoz, hogy hű képet kapjon a párviadalról.
A szerző érdeklődése rendkívül széles körű, sokféle irányból közelíti meg történelmi témáját. Könyvének sokszínű, élménnyel átszőtt szerkezete kísértetiesen emlékeztet a kitűnő angol író és történész, Cornelius Ryan könyvére, a nálunk 1999-ben a Corvina által kiadott A berlini csatára.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969