2013. I-VI
 

Szociális törvényeink érvényesülése
Letenyei Róbert

A romák munkanélkülisége és a szegregáció kezelésében a legalapvetőbb elvi döntések sem születtek meg. Jellemző a problémákra való utólagos reagálás, s nem az egy koncepció mentén való haladás. Szükség van-e egy, a romák szegregációjával foglalkozó intézményhálózatra? Ki és milyen programokat hirdessen a romák munkanélküliségének kezelése érdekében? Nincs kapcsolat a szociálpolitika, az oktatás, az egészségügyi ellátás javítása, a jogegyenlőség és a romák munkához juttatásának célja között. A társadalmi problémát sokkal könnyebb komplex programokkal kezelni, mint részterületenként.
A problémák megoldása egyben az állami irányítás hatékonyságának növelése irányában tett lépés. A minisztériumok együttműködése a bürokratikus irányítás egyik nagy próbatétele. Jelenleg minden minisztérium egy kis birodalom, a miniszterek pedig szakmájuk első lobbistái, s nem a kormányzati szándék megvalósítói. A politikai kultúra, a miniszterelnök közjogi pozíciója nem ért még el arra a kívánatos szintre, hogy a minisztériumokat össze tudja fogni a kormányzati szándék megvalósítása érdekében.
Az állami irányítás gyengesége is megmutatkozik a szegénység kezelésében. Minden kísérlet sikertelen, amely az oktatás, a segélyezés és a munkanélküliség problémakörét nem egybefüggően, a társadalmi helyzetbe integrálva kezeli. A részterületenkénti problémamegoldás már bebizonyította, hogy nem vezet eredményre.
A segélyezés klasszikusan belügyi igazgatási feladat, mégis az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium hatáskörébe tartozik, míg az oktatás a Közoktatási Minisztérium, a munkaügy pedig a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium feladata. A kormányzati igazgatási eszközök között ritka a különböző tárcák hatékony együttműködése. A társadalmi problémák kezelésében egyszerűen nyoma sem látható az integrált, komplex megoldási javaslatnak. Amíg nincs meg a kormányzati szándék a különböző igazgatási ágazatok hatékony együttműködésére, nem lesz hatékony társadalmi felemelkedést segítő programunk.
Nem hangsúlyozható eléggé, hogy a képzettség, a munka, a jövedelem és a foglalkoztatás mennyire összefügg egymással. A segélyezésnek most az az alapvető feladata, hogy minimális létfenntartást nyújtson a legelesettebb rétegek számára. De nem teremt lehetőséget, motivációt a társadalmon belüli mobilizáció elérése érdekében. Nem járható út az sem, hogy a roma- és a szegénységi „ügyek”-et kiragadjuk a társadalmi problémák kezelésének kérdésköréből. Mindenképpen feszültség keletkezik, ha azonos társadalmi helyzetű személyek problémáit eltérő módon kezeljük.
A romákat a társadalmi hátrányok még hatványozottabban érintik. A kisebbségi önkormányzatok nem töltik be funkciójukat abból a szempontból, hogy a cigányság saját ügyeinek intézését nem tudják ellátni. Ez azért van, mert nincs külön roma- és külön társadalmi probléma. Teljesen hamis az az elképzelés, hogy a társadalmi problémákkal foglalkozzon a települési, a romakérdéssel pedig a kisebbségi önkormányzat. A kisebbségi önkormányzatok egy szempontból fontos szerepet játszanak a közéletben: érdekvédelmi funkciójukat betöltik. A kisebbségi önkormányzati választásokon is az érdekvédelem terén betöltött szerepük alapján adják le rájuk voksukat a választók.
A romák munkanélküliségének kialakulásában a rendszerváltoztatás volt a fordulópont. Az állami nagyipar felszívta a nagy tömegű, képzetlen munkaerőt. A foglalkoztatás ebben a társadalmi csoportban egy bizonyos időszakban elérte a 80%-ot. A nagyipari struktúra összeomlásával a romák munkanélkülisége napjainkban eléri a 60%-ot. A romák körében az életkorból adódóan nincs lehetőség képzésre a harminc–negyven–ötven éves korosztály esetében, pedig alternatívát, megélhetési lehetőséget kellene számukra felmutatni. Bevált és járható út a közmunkaprogramok intézményessé tétele. De a jelenlegi szisztémát az elérendő célhoz és a lehetőségekhez kell igazítani.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969