2013. I-VI
 

Az egypólusú világ alkonya

A globális tendenciákon való változtatás túlmutat Washington politikai stratégiáinak hatótávolságán, legyenek azok bármennyire is machiavellisták vagy ha úgy tetszik felvilágosultak. Amikor a jelenkor egyetlen szuperhatalmának végéről beszélek, a hatalom történelmi mércével igen gyors, globális újraelosztásra gondolok. Ez a megállíthatatlan trend két egymással összefüggésben álló fejlődési irányon alapul: a „Nem-Nyugat” felemelkedésén és a régi Nyugat megosztottságán. Ezek összejátszása le fogja rombolni az Egyesült Államok által dominált, a második világháború óta valójában egypólusú világot. És vele együtt Amerika gazdasági dominanciáját, az Egyesült Államok nemzetközi koalícióalakítási képességét, valamint az amerikai „soft power” vonzerejét.
Az amerikai dominancia tehát a végéhez közeledik, még akkor is, ha nem kerül sor egy – a Pentagon kifejezésével élve – peer competitor nyilvánvaló vagy váratlanul gyors felemelkedésére. Természetesen nem azt várom, hogy az USA fölénye belátható időn belül eltűnik a modern nukleáris és konvencionális fegyverzetek, a harcvezetési képesség terén. 2001 szeptembere óta viszont tudjuk, hogy ez a fajta fölény nem ad választ az USA biztonsági problémáira, és nem is jelent megfellebbezhetetlen garanciát a világpolitikai fölény biztosításában.
Azt mindenki tudja, hogy a század közepére mind Indiának mind Kínának másfél milliárd lakosa lesz, együttvéve a világ népességének egyharmadát fogják adni. Azt azonban sokan nem tudják, hogy más országokban milyen mértékben fog növekedni a népesség. ENSZ előrejelzések szerint Pakisztán 350 milliós, Indonézia, Banglades, Brazília és Nigéria egyenként 300 milliós ország lesz, míg Mexikó, Vietnám és a Fülöp-szigetek, valamint egy sor más ország 100 millió főre fog gyarapodni – az USA 400 milliós lakosságával szemben.

(A „Nem-Nyugat” felemelkedése) Ugyanezen idő alatt Oroszország lakossága 80 millióra fog csökkenni, nekik kell majd tartaniuk a hatalmas területet, egészen a Csendes-óceánig. Az USA-szövetségesei közül az Európai Unió népességében összességében véve várhatóan 600 millió főre nő, azonban Japán és néhány régebbi, az Európai Unión belüli szövetséges lakossága csökken.
Egy népesség abszolút nagyságánál még fontosabb annak korösszetétele. A harmadik világ országaiban a halálozási arány sokkal magasabb fiatal korban, míg Nyugaton az emberi életszakasz második szakaszában halnak meg többen: a jelenlegi nagyhatalmakban egyre több 80 és 90 éves fog élni, míg a feltörekvő „Nem-Nyugaton” egyre több 16–30 éves. A demográfiai adatok alapvető gazdasági következményeit nem lehet megkerülni: a fiatal társadalmak gyorsabban növekednek mint azok, amelyekben kevesebb a munkaképes és több az eltartott. A feltörekvő országok fiatal lakossága arra vágyik, hogy mind saját társadalma, mind az államközösségek szociális és politikai status quo-ját megváltoztassa, akár dzsiháddal, akár más brutális módszerrel.
Tudom jól, hogy a magas népesedési mutató önmagában nem mércéje a gazdasági vagy katonai hatalomnak, mint ahogyan az indulatos fiatalok számának nagysága sem. Minden történész tudja, hogy az elégedetlen, szegény és képzetlen tömeg már sokszor megbénította az állami hatalmat. Mindez azonban az előtt történt, mielőtt a „nem-nyugati” civilizációk több évszázados sötétség után elnyerték teljes szuverenitásukat és kompetens kormányzatot hoztak létre. Ezek sok esetben a nacionalizmus irányába fordultak és elhatározták, hogy elfoglalják az őket megillető helyet a világban.
Természetesen nem mindegyik „nem-nyugati” óriás fog jól kormányzott, sikeres jóléti állammá előlépni. Hatalmukat erőszakos vagy szokatlan módon is gyakorolhatják. Vegyük példának Bangladest. Legelőször mindenki egy nyersanyag nélküli országra gondol, melyben nagy tömeg szegény ember él. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy 100 millió fiatal, munka és jövőbe vetett hit nélküli muszlimnak ne lenne lehetősége arra, hogy nyomás alá helyezze az államközösséget. A modern kommunikációs eszközök folyamatosan tájékoztatják arról a nem-nyugati lakosokat, akár szegények, akár gazdagok, hogy miként élnek a nyugatiak. Nem szabad meglepődnünk tehát azon, ha ezek a népek és kormányzataik az újraelosztást és a forrásokból nekik kijáró részt követelik. Hozzá kell tenni: függetlenül ettől, a források iránti növekvő kereslet erősen befolyásolni fogja a világárakat, mint ahogyan azt ma az olaj is teszi.
A viszonylag felkészült munkaerővel rendelkező, jómódú és népes hatalmak felemelkedése meg fogja változtatni az államközösségek alapstruktúráját. Ezt a következő példa jól mutatja:
A mai felállás szerint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) politikáját nagy mértékben az USA pénzügyminisztériuma határozza meg a Bretton-Woods-ban kialakított erőviszonyok szerint. Néhány éven belül azonban Ázsia, mindenekelőtt Kína fog rendelkezni a nemzetközi tőkelikviditás oroszlánrészével. A Világbankban és az IMF-ben bekövetkező szavazati újrasúlyozás valószínűleg teljesen más döntésekhez vezetne, különös tekintettel a kölcsönfeltételekre, melyek ma gyakran az USA érdekeit tükrözik.
Ha tovább követjük ezt a gondolatmenetet és az alapul szolgáló elvet átvetítjük az egész nemzetközi rendszerre, rögtön szembe ötlik, hogy az USA gazdasági hegemóniáját és abból következő politikai előjogait komoly veszélyek fenyegetik. Ezzel együtt várható az Egyesült Államokkal diplomáciai szövetségszervező képességének és a „soft power”-nek a leértékelődése. Amennyiben igaz, hogy mindenki a győztest szereti, az a hatalom, mely legalább annyiszor veszít mint győz, népszerűségéből is veszteni fog. A világrend iránti vonzalom gyengül, ha Amerika hatalma eltűnik. Következményeként néhány évtized múlva a világtérkép hasonlóvá válhat a Húsvét-szigetekéhez: óriási alakok által uralt, a változás viharszelei által vert kép vetül elénk. Elképzelhető, hogy az Egyesült Államok, ha ellent akar állni ezen viharoknak, már nem számolhat a tradicionális szövetségeseivel.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969