2013. I-VI
 


Találatok száma: 14

Szigetvári Krisztián
A keresztény reconquista Hispániában (711–1492)
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

„Mentek tovább, a pompa s a dallam szállt utánuk, / mentek tovább, s a porból felhőt kavart a lábuk — / Poros az út, amely Tangerből indul el.” (Muctamid) Tanulmányom vázlatosan áttekinti Spanyolország történelmének azt a nyolcszáz éves szakaszát, amelyben az Ibériai-félsziget keresztény királyságai összefogással és erejük összpontosításával fokozatosan vissza tudták szorítani az iszlám jelenlétét, s visszaszerezték a félszigeten a politikai, gazdasági és kulturális befolyást. Így jöhetett létre az egységes és keresztény Spanyolország a XV. század végén.

tovább
A művészet és a kultúra támogatása
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

A művészet és a pénz összefüggése nemcsak a színházigazgatóknak, hanem minden művésznek létkérdés. Ámde ki fizessen? Az állam-e, s ha igen, milyen mértékben? Az semmiképp sem állítható, hogy elméletileg már tisztázták a művészet és a kultúra állami pénzekből való támogatásának kérdését. A kultúrpolitika megindoklására mindenesetre sikerrel használható fel a közjavak és a magánjavak, valamint a beruházási és a fogyasztási jellegű (állami) kiadások közötti különbségtétel.

tovább
Kapronczay Károly
Alföld-kutatás és -fejlesztés
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Zoltán Zoltán: Alföld-kutatás és -fejlesztés. Magyar Glóbusz Kiadó, Budapest, 2001.

tovább
Jeszenszky Géza
Antall József, a külpolitikus
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Antall József — emlékszünk még a Kosztolányi-versre? — valóban messze röpült „az olcsó, híg dudaszótól”, de nemcsak a történelembe, hanem a magyar szívekbe is beírta a nevét. Hibáival együtt is megbízhatóan működő parlamenti demokráciánk és jogrendünk formálója, meghatározó egyénisége volt, emellett a magyar külpolitika fő irányát is máig hatóan kijelölte. Az Antall-kormány külpolitikájának bemutatása megtöltene egy vaskos kötetet, amely meg is fog születni, de a miniszterelnök halálának tizedik évfordulója indokolttá teszi, hogy rövid áttekintést nyújtsunk e politika kulcselemeiről.

tovább
Az amerikai abortuszháború
2004. december XLVII. évfolyam 12. szám

Egy évforduló ennél vitatottabb nem is lehetne. Az Egyesült Államokban 2003. január 22-én emlékeztek meg a Legfelsőbb Bíróság ama döntésének harmincadik évfordulójáról, amely alkotmányos jognak minősítette a művi vetélést. Az abortusz ellenzői ezrével vonultak végig Washington utcáin borzalmas fényképfelvételeket lobogtatva. A magzatelhajtáshoz való jog szószólói viszont azzal vágtak vissza: a Legfelsőbb Bíróság határozata mérföldkőnek számít a nők jogaiért folytatott hosszas küzdelemben, hiszen ezreknek az életét mentette meg azzal, hogy kimenekítette őket a házi magzatelhajtók, angyalcsinálók karmaiból. Az évforduló végül is még inkább szembeállította a két felet.

tovább
Dagobert nyomában
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Elérkezett a labdarúgó-világbajnokság döntőjének vasárnapja Japánban. A német válogatott mérkőzött a brazilokkal. A német csapat esélytelennek számított, de jól tartotta magát, s néhány helyzetet is kiharcolt. Rainer G. egy eszpresszóban nézte meg az első félidőt, majd távozott. Ekkor felfedezett egy magas falat, amely az úttest felől könnyen elérhető autóval, ám mögötte gyalog- és kerékpárutak kusza hálózata húzódik, s ez jócskán megnehezíti az üldözést. G. szerint tökéletes színhely a tökéletes bűntény elkövetéséhez.

tovább
Obrusánszky Borbála
Dandzsanrabdzsaj tevékenysége és hagyatéka
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Az ötödik Gobi-jin nojon kutuktu, Luvszandandzsanrabdzsaj a mongol történelem egyik jelentős személyisége volt. Vallási, valamint kultúrateremtő tevékenységéről azonban a rendszerváltásig alig jelent meg teljes igényű publikáció. Műveinek egy részét a Mongol Akadémia munkatársai az 1960-as években a Góbi pásztoraitól gyűjtötték össze, akik a nagy költő és filozófus műveit dal formájában őrizték több mint egy évszázadon keresztül.

tovább
Egon Friedell, a zseniális dilettáns
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

A bécsi Egon Friedell (1878–1938) szívesen élt az ellentmondásokkal, mert hiszen a saját élete is tele volt velük. Az újkori kultúra története című munkájában még mindig hegeliánus módra igyekezett értelmezni a történelmet, holott a világszellem akkoriban már régen szertefoszlott. Az enciklopédikus tudással megírt és rendhagyó anekdotákkal fűszerezett kötet ennek ellenére mindmáig élményszámba megy.

tovább
Frideczky Frigyes
Életeink
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Hargittai István: Életeink. Egy tudományos kutató találkozása a XX. századdal. Typotex Kiadó, Budapest, 2003, 254 l.

tovább
Keller Tamás
Három nemzedéket érintő vallási vizsgálat Sülysápon
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

(Az alapfogalmak definiálása) Írásomban három generációt érintő vallási vizsgálat eredményeinek elemzésével foglalkozom. A vizsgálatot Sülysápon végeztem 2002. június 27-étől július 2-áig. Abból a gondolatból indulok ki, hogy a különböző nemzedékek között a szekularizációs folyamat hatására megváltozott a vallás intézményének felfogása. A szekularizáción három dolgot értek: a társadalmi rendszer differenciálódását, a vallási intézményrendszer megváltozását és a személyes világnézeti-vallási viselkedést. Írásomban a szekularizáció mindhárom értelmezéséből eredő változásra kitérek, de leginkább a személyes szférában végbemenő vallási változásokról beszélek.

tovább
Kiss Henrietta
Richard N. Coudenhove-Kalergi Európa-értelmezése
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

(Európa világuralmának megszűnése) Richard N. Coudenhove-Kalergi (1894–1972), a két világháború közötti magánkezdeményezésű, legnagyobb és legsikeresebb európai egyesítési mozgalom alapítója az 1920-as évek elején úgy vélte, hogy a XIX. század az európai világuralom korszaka volt, a XX. század első negyedében azonban e világuralom megtört. Európa azóta hatalompolitikai, gazdasági és kulturális szempontból már nem a világ középpontja. E politikai változás fő oka, hogy a brit világbirodalom belső struktúrájának változása miatt egyszerűen kinőtte Európát, s a XX. század elején interkontinentális szövetségi állammá és világhatalommá vált. Az orosz világbirodalom belső struktúrájának átalakulása miatt szintén túlnőtt Európa keretein. Az orosz cárizmus európai állam volt ázsiai gyarmatokkal, de az 1917. évi forradalom elsöpörte az Urált, mint európai határt, s az európai nagyhatalomból eurázsiai világhatalom lett. Európa keleti határát már nem az Urál alkotja, hanem Oroszország (1922 decemberétől Szovjetunió) és az azt szegélyező demokratikus államok közötti politikai határ.

tovább
Száz éve született Theodor W. Adorno
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

Több százan voltak jelen, sokan beszélték el később a történteket, s fényképfelvételek is készültek arról, ami 1969. április 22-én egy előadóteremben esett meg a Frankfurti Egyetem legkiválóbb professzorával: három bőrdzsekis hallgatónő vette körül a kis termetű, köpcös, csaknem tar koponyájú férfit, virágot hintett rá, az arcát csókolgatta, s pucér kebellel igyekezett hozzádörgölődzni mindaddig, amíg a professzor az aktatáskáját maga elé tartva ki nem rohant a teremből.

tovább
Karikó Sándor
Új röpirat a nemzetnevelés ügyében?
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

A fenti címmel nem kívánok patetikus-fennkölt színben feltűnni, s távol áll tőlem a szándék, hogy bármilyen vonatkozásban Márai Sándorral vessem össze magam. Jóllehet írásom címét Máraitól kölcsönöztem, mindenekelőtt nagyrabecsülésem jeléül tettem, no meg azért, mivel oktató- és nevelőtevékenységem, valamint kutatómunkám alapján arra a szomorú következtetésre jutottam, hogy manapság roppant időszerű a nevelés ügyében felrázni, megbolygatni, netán orientálni az egész nemzet lelkiismeretét és felelősségérzetét.

tovább
Ankerl Géza
Világuralom — hitelre
2003. december XLVI. évfolyam 12. szám

America est imperare orbi universo? (Hatalom, birodalmak, világuralmi tervek) A hatalom a felek közti aszimmetrikus — mondhatni, okozati — viszony, az egyénnek, csoportnak vagy intézménynek az a képessége, hogy „rá tud venni” másokat kívánsága teljesítésére. Ez az egyszerű megfogalmazás jól adja vissza a társadalmi akaratérvényesítés útjának-módjának sokrétűségét.

tovább

1 - 14

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969