2013. I-VI
 


Találatok száma: 14

Gereben Ágnes
„A győzelem, amelyet elveszítettünk”
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Élet a háború utáni Szovjetunióban A közkeletű felfogás szerint Joszif Sztálin a háború alatt két súlyos hibát követett el. Az egyik az volt, hogy megmutatta Európának „Iván”-t. A másik pedig az, hogy „Iván”-nak megmutatta Európát.

tovább
Bán Ervin
A francia nyelvpolitika
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Marie-Josée de Saint Robert: La politique de la langue française. Presses universitaires de France, Párizs, 2000, 127 l.

tovább
Obrusánszky Borbála
A nesztorianizmus elterjedése és szerepe a pusztai népeknél
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

A Nesztoriosz konstantinápolyi pátriárka tanításait összegző nesztoriánus hitvallás az V. század közepétől a Római Birodalomtól keleti irányban terjedt, s néhány évszázad alatt az ázsiai kontinens nagy részén népszerűvé vált. A hitet terjesztő misszionáriusok munkájának eredményeként sok népcsoporthoz és kultúrkörhöz is eljuttatták a keresztény hitet. Sikerüket annak köszönhették, hogy nem törekedtek kizárólagosságra a keleti népek körében, ennek ellenére ez lett a kínai, a török és a mongol uralkodói udvarok egyik legfontosabb vallása. A térítők legnagyobb sikere a lovas nomád népek között végzett munka volt. Nekik az ókori keleti műveltséget közvetítették: a közel-keleti vallással, csillagászattal és orvoslással ismertették meg a török és a mongol népeket. Egyházi műveik fordításával megteremtették a máig használatos egyházi irodalmi nyelvet, amelyet később a buddhista egyház is átvett, s önálló írásuk a mai mongol népcsoportok hivatalosan elismert írásává vált.

tovább
Menyhay Imre
A pszichoanalízis a védekezésről
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Elmélet, alkalmazás, tanulságok (Egy anekdota) Volt egyszer egy jámbor ember, aki egy sikátoros városrészben útra kerekedett. Amikor betért az első sikátorba, látta a gyér megvilágításban, hogy a sikátor másik végében feltűnik egy sötét alak. Nagyon megijedt, s hirtelen elhatározással futásnak eredt a gyanús ember felé. Amikor a közelébe ért, azt mondta neki: „Jaj, uram, én annyira félek itt ebben az elhagyatott sikátorban! Olyan ritka manapság a becsületes ember. Kérem, kísérjen ki engem innen!” S lám, a gonosz szándékú ember annyira meglepődött, s annyira hízelgőnek találta a bizalmat, hogy hazakísérte a jámbort. Nos, ha csupán egy neurotizált emberrel állunk szemben, hasznos tanács lehet: „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is.” Ennek az az oka, hogy a neurotikus képes lenne felismerni a valóságot, de nem akarja. A meglepetés azonban kijózaníthatja. Egy pszichotikussal szemben viszont ez a taktika bizonyosan eredménytelen, sőt halálos is lehet. A pszichotikusok ugyanis nem képesek felismerni a valóságot, hanem egy önmaguk számára felépített valóságban élnek, amelytől nem képesek eltávolodni.

tovább
Nemes Károly
A szex és a film
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

„A szerelem azoknak való, akik nem elég intelligensek a szexhez.” Ennek az írásnak logikusan a Szex a filmben címet kellene adni. A szexről szóló filmek közül azonban nem mindegyikben van benne ténylegesen a szex, s — igaz, kisebb számban — vannak olyan filmalkotások is, amelyekben szerepel ugyan, de valójában másról szólnak.

tovább
Bögre Zsuzsanna
Asszonysorsok 1956 után
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Ma már egyre többet beszélünk 1956 társadalmat formáló szerepéről. A rendszerváltás óta megalakult politikai szervezetek és kutatóintézetek jóvoltából mind többet tudhatunk meg a kommunista diktatúrát eltörölni akaró forradalomról. Az eseményeket feltáró vizsgálatok elkezdődtek, s a mai napig is tartanak. A mai közép- és fiatal nemzedék tudni szeretné, hogy mi történt azokban a napokban a nagypolitika szintjén, s azt is, hogyan élték át az eseményeket az utca emberei. 1956-ban az egész ország Budapestre figyelt. A fővárosban, aki merte és tehette, kiment az utcára, míg mások a rádióból követték az eseményeket.

tovább
Az előadó-művészet finanszírozásának új módozatai
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Minthogy Európa-szerte megcsappan az előadó-művészet állami finanszírozása, a színházak, koncerttermek és operaházak igazgatóinak meg kell tanulniuk, hogyan lehet megfejni a magánszektort.

tovább
Az etika és az idegtudományok
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

A genetika veszélybe sodorhatja a magánéletet, megszüntetheti a személyiség autonómiáját, egyöntetűvé teheti a társadalmat, s kiüresítheti az emberi természetre vonatkozó koncepciókat, de az idegtudományok is megvalósíthatják mindezt.

tovább
Demográfia és evolúciós entrópia
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

A nyugati ipari államokban csökken a halálozási ráta a kései öregkorban. Ez a fejlemény megjósolható az evolúciós elméleten nyugvó elvek alapján, és szociálpolitikai szempontból nagy jelentőségű, gondoljunk csak a várható nyugdíjak kiszámítására.

tovább
Szesztay Ádám
Kisebbségi ’56
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

A forradalomhoz kapcsolódó kisebbségi megmozdulások tipológiája A kisebbségek reagálása az 56-os forradalomra nehezen dokumentálható ugyan, mégis rendelkezésünkre áll róla némi szakirodalom. A magyarországi kisebbségek 1956-os megmozdulásait két összefoglaló mű is említi: Fehér Istváné egy-egy mondat erejéig és Tilkovszky Lóránté egy kissé bővebben. Ezenkívül a budapesti németség történetével foglalkozó, 1999-ben megjelent tanulmánygyűjtemény is tartalmaz két írást a magyarországi németségnek a forradalomban betöltött szerepéről.

tovább
Gerevich József - Gönczy Gabriel
Kohlhaas Mihály, a középkori „öngyilkos” terrorista
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

(A politikai „makroterrorizmus” strukturális és pszichológiai tényezői) 1983. október 23-án egy öngyilkos terrorista TNT-vel megrakott teherautójával felrobbantotta az amerikai tengerészgyalogosok főhadiszállását Bejrútban (Libanonban). Kétszáznegyvenegy tengerészgyalogos halt meg. 1986. április 2-án bomba robbant a TWA 840-es járatának fedélzetén az athéni repülőtéren. Négy amerikai állampolgár vesztette életét. 1993. február 26-án New Yorkban a Világkereskedelmi Központ alagsori garázsában felrobbanó bombától hatan meghaltak, több mint ezren pedig megsebesültek. Az épületben súlyos károk keletkeztek. 1996. június 25-én teherautón elhelyezett bomba robbant egy amerikai laktanya előtt Dharanban (Szaúd-Arábiában). Tizenkilenc amerikai meghalt, négyszázan megsérültek. 2001. szeptember 11-én a Világkereskedelmi Központba két repülő szállt bele, ötezer fő körüli halálos balesetet, világméretű pánikot és sok milliárd dolláros kárt okozva. A gépeket olyan terroristák vezették, akik kapcsolatban álltak Oszama bin Laden terroristavezetővel (Adler, Mueller, Laufer, 2000).

tovább
Dr. Fonda Ferenc
Pénzügyi szilánkok
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Lentner Csaba [szerk.]: Pénzügyi szilánkok. Tanulmánykötet. A Soproni Pénzügy Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma, Sopron, 2001.

tovább
Történetírás és fikció
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Joe McGinnis amerikai újságíró az 1990-es évek elején meglepte az amerikai közvéleményt az Edward Kennedy szenátorról szóló Az utolsó fivér című életrajzi könyvével. A szerző nem használhatta fel művéhez a családi archívumot, s arra sem nyílt módja, hogy interjút készítsen a szenátorral. Ennek ellenére a könyv hamarosan nagy figyelmet keltett. Elárulta ugyanis, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták Ted Kennedyt a titkárnőjével együtt elszenvedett ominózus baleset után, milyen nézeteket vallott a nőkről általában és bizonyos asszonyokról konkrétan, mit gondolt az öngyilkosságról, s miként rettegett a merényletektől. A támadások nyomán McGinnis azzal védekezett, hogy a külső körülmények részletekbe menő tanulmányozása tette lehetővé számára az utolsó Kennedy fivér lelkében végbemenő folyamatok igen hiteles ábrázolását.

tovább
Wittgenstein jelentősége
2002. október XLV. évfolyam 10. szám

Tavaly volt Ludwig Wittgenstein halálának 50. évfordulója. Wittgenstein egyike a XX. század egynéhány híres filozófusának. Írtak róla díjnyertes életrajzot, gondoljunk csak Ray Monk Wittgenstein: A lángelme kötelessége című kitűnő munkájára, több dokumentumfilm foglalkozott vele a televízióban, illetőleg dokumentum-összeállítás a rádióban, Derek Jarman nagyjátékfilmmel adózott az emlékének, s a nevét gyakran emlegetik mindazok, akik saját intellektuális hitelüket hangsúlyozzák. Valószínűleg abban is egyedülálló a filozófusok között, hogy Rupert Murdoch médiamágnás egyik bértollnoka gúnyrajzot szentelt neki, amikor spekulációk kezdtek keringeni az elmeállapotáról, így vált azután főszereplőjévé 1991-ben a Sun című lap Bolond Ludwig című szerkesztőségi kommentárjának.

tovább

1 - 14

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969