2013. I-VI
 


Találatok száma: 12

A francia filmgyártás: múlt és jövő
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Franciaország az utolsó olyan európai ország, amelynek a filmipara teljes értékűnek tekinthető. A gyártást és a forgalmazást illetően mennyiségileg, a kínálat sokrétűségét tekintve pedig minőségileg a csúcson áll. Ez részben a filmgyártás állami, részben saját hatáskörű támogatási rendszerének köszönhető, amely 1945 óta fejlődött ki. A látóhatáron azonban fenyegető fellegek gyülekeznek.

tovább
A jövő emberének arculata
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Az ember mibenléte mindig is vitatott kérdésnek bizonyult. Habár az emberek többé-kevésbé hittek abban, hogy az istenek pontosan meghatározták az emberi természetet, már régen tudatára ébredtek annak is: a dolgok esetleg megváltozhatnak. Platón például már kétezer-négyszáz évvel ezelőtt eltöprengett azon, hogy miként lehetne fenntartani a rassz tisztaságát szelekció és az ifjúság megfelelő nevelése révén. Ezzel megelőlegezte az öröklött adottságoknak és a környezetnek azon kettősségét, amely napjaink pszichológiáját is foglalkoztatja: milyen mértékben alakítanak bennünket egyrészt az öröklött adottságaink, másrészt a tapasztalataink?

tovább
Kopp Mária - Skrabski Árpád
A magyarság társadalmi és erkölcsi tőkéje
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

A tőke kifejezés többnyire viszolygást kelt az emberben, hiszen általában a pénztőke fogalmával azonosítjuk. A mai fogyasztói társadalom valóban azt sugallja, hogy ha van pénzünk, azaz anyagi tőkénk, akkor mindent meg tudunk vásárolni és el tudunk érni vele. Mérhetetlenül leegyszerűsített világkép ez, amelynek az a lényege, hogy az ember értékét anyagi lehetőségei szabják meg. Ezért olyan fontos sokak számára egy kicsit jobb márkájú autó — értéküket fitogtatják vele, sokszor hihetetlen áldozatok árán. Ismerünk olyan családot, amely szinte minden szórakozást és kikapcsolódást feláldozott azért, hogy erején felüli áron autót vegyen és tartson.

tovább
A terrorizmus szelleme
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Jean Baudrillard, a francia provokatív gondolkodó az Egyesült Államoknak a terrorizmus ellen viselt hadjáratáról, a globalizálódással szembeni ellenállásról és a gonosz legyőzhetetlenségéről nyilatkozott a Spiegel tudósítójának.

tovább
Hermész megfosztja trónjától Prométheuszt
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Amikor a második világháború véget ért, s a kapitalista vállalatalapítók új nemzedéke a közös Európa programjával akarta feledtetni az utóhatásait, a gazdaságra — mint igazi infrastruktúrára — épített. Létrejött a szén- és acélközösség. Úgy vélték, hogy erre a szilárd alapra szükségszerűen ráépül majd a politikai és társadalmi felépítmény. Csakhogy az idejétmúlt nyersanyag-gazdálkodási politika és az elavult technológia miatt néhány évvel később nem acél- és szénkészletek halmozódtak fel, hanem különböző finanszírozási fogyatékosságok mutatkoztak.

tovább
Varga Csaba
Joguralom? Jogmánia?
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában Jogunk az ordo eszméjére épül: rendet kíván érvényre juttatni egy olyan szabályozási eszményre építve, amely egyértelmű alkalmazást kínál bárkinek, aki kész a racionális következtetésre. Történelmileg eltérő intézményi megoldások, racionalitásfelfogások, konstrukciós lehetőségek és normatív várakozások épültek fel az egyes kultúrákban. A rájuk jellemző módokon és szerepkörökben ezek mind az alkalmazás biztonságát — alternatíva nélkül szükségszerű következtetést nyújtó logikájának a kiépítését — célozták.

tovább
Kapronczay Károly
Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Tóth József: Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon. Jelvényszerző túrafüzet. Budapest, 2002, 81. 1.

tovább
Gabóda Béla
Migrációs tendenciák a kárpátaljai diákok életében
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Bármennyire pozitívnak tartjuk is a határ menti oktatási együttműködést, nem valósul meg zökkenőmentesen. Az Ungvári Nemzeti Egyetem alig egyórányira van a magyar határtól, a Debreceni Egyetemmel való együttműködés mégsem valósult meg. Mindkét részről többször is tettek kísérletet a kapcsolat felvételére, a próbálkozások azonban csak részben vezettek eredményre. Az Ungváron tanuló magyar egyetemisták szervezete, önképző körök révén, felvette a kapcsolatot több magyarországi egyetemmel. Szakkönyveket kaptak tőlük, s több magyarországi tanár előadást tartott Ungváron. Mindez azonban nem egyetemi keretek közt valósult meg. A diákszervezetek szintjén gyümölcsöző volt a kapcsolat: 1991 és 1996 között gyakorik voltak a kölcsönös látogatások és a közös programok.

tovább
Norbert Elias szimbólumelmélete
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Az öregember kezdetben még mulatságosnak találta a dolgot: az ágyat képnek, míg az asztalt szőnyegnek mondta, a szék neve vekker lett, a tüköré pedig szék. Minthogy mindent másként nevezett el, így egy olyan nyelvet talált ki, amely egyes egyedül az övé volt. Közben azonban elfelejtette a régit, úgyhogy a történet szomorúan végződik: az öregember nem tudta többé megérteni embertársait, s ők sem értették meg őt.

tovább
Miskolczy Ambrus
Olvasmány és történelem
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Adalékok Lamartine magyar olvasataihoz, avagy a magyar forradalom francia forgatókönyve „Jobb volna vén napjaimra egy kedves feleség! De melyik bányász ássa a’ sötét hegyüregben az én mátkagyűrümet? Vezető fonal nélkül való tévegben érzem magamat! Ha Maros partján sétálok, víg vonzerejétöl érzem magam vonatni. — Forradalmunk gyümölcseit fogják é, és mikor élvezhetni? Nem fogjuk mint a’ Girondisták vérrel azt megvásárolni?” Gyulay Lajos vetette papírra e sorokat 1848. április 21-én Marosnémetiben, miután alaposan kijegyzetelte magának Lamartine nagy művét naplójának negyvenhatodik kötetében.

tovább
Frideczky Frigyes
Polisz és vallás
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 184 l.

tovább
D. Tancz Tünde
Új paradigmák a neveléstörténeti kutatásban: a népmese mint a szociális reprezentáció adekvát műfaja
2002. szeptember XLV. évfolyam 9. szám

(A népmesék pedagógiatörténeti meghatározottsága) A pedagógia- és neveléstörténeti kutatások az utóbbi évtizedekben új kérdésekre, kihívásokra keresik a válaszokat, megoldásokat.

tovább

1 - 12

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969