2013. I-VI
 


Találatok száma: 11

Nemes Károly
A film mint művészet problémái Marco Ferreri műveiben
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

„Talán még mindig jobb, ha egy rossz forradalmi mű helyett egy maximálisan negatív művet csinálunk, olyat, amely pusztítani akar.” (Marco Ferreri)

tovább
Szabó Csaba
A katolikus egyház állami ellenőrzése és korlátozása az ötvenes években
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

A legújabb korral foglalkozó történész szinte csakis kényes témához nyúlhat. Élő kortársakkal, érzelmekkel, indulatokkal és az éppen aktuális politikával kell szembenéznie kutatásai során.

tovább
Bolvári-Takács Gábor
A művészeti főiskolák szervezeti fejlődése a második világháborúig
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

A hazai művészeti felsőoktatás meghatározó intézményei a XIX. század második felében jöttek létre. Az alábbiakban a 2000. január 1-je óta Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Iparművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, illetve Színház- és Filmművészeti Egyetem néven működő tanintézetek szervezetének kialakulását és a második világháborúig tartó fejlődését mutatjuk be. Célunk annak a folyamatnak az ábrázolása, amelyben a művészeti főiskolák magas szakmai színvonalat teremtő sajátos vonásai kikristályosodtak.

tovább
Végh Balázs Béla
A regionalizmus kánonja a bukovinai és az erdélyi német irodalomban
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

A romániai német irodalmat két szemlélet is kanonizálja az irodalomtörténet számára: az irodalmi regionalizmusé és a kisebbségi irodalomé. Az anyaországi recepció az irodalmi regionalizmus felől közelít a romániai német irodalomhoz: az irodalom-földrajzi elmélet alapján a területiséget nem következményként, hanem adottságként kezeli, még akkor is, ha a kisebbségi felfogáshoz igazodva az irodalomvizsgálat részének tekinti a pszichológiai, a szociológiai és a politikai kérdésfeltevéseket.

tovább
Glósz József
A rendiség és a szatmári béke
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

A történelem csak látszólag ismétli önmagát. 1711. május 1-jén a kuruc csapatok nyolcévi küzdelem után a majtényi síkon leteszik a fegyvert a császáriak előtt. 1849. augusztus 13-án Világosnál és az orosz cári erőkkel szemben kapitulálnak a függetlenségért küzdő magyar seregek. A párhuzam azonban ezen a ponton véget is ér. Világos, majd az aradi vértanúk emléke integráns részévé válik a katartikus történelmi eseményekből építkező nemzeti tudatnak, míg a majtényi fegyverletételhez kapcsolódó szatmári béke kérdésén idestova két évszázada meghasonlik — történetírásunkat is beleértve — a magyar közvélemény. A nemzet rokonszenve Rákóczi Ferencet kíséri el száműzetésébe, miközben a magyarság visszanyert — ha nem is független — országában élvezi a csaknem kétszáz év harcait követő béke áldásait.

tovább
Balassa Zoltán
A türelem vértanúsága
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Agostino Casaroli: A türelem vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok (1963–1989)

tovább
Pikó Bettina
A zsákutcás történelmi fejlődés társadalom-lélektana
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Elmélkedések a bibói „eltorzult magyar alkat”-ról „A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor a kutató több diszciplínában dolgozik, s az egyik diszciplínában szerzett tudását és eredményeit átviszi egy másik, talán távoli diszciplínába.” (Harsányi János) (Az eltorzult magyar alkat) Eltorzult magyar alkatnak nevezte Bibó azt a sajátos jelenséget, amely a közösségek válaszreakcióiból rajzolódott ki a történelem folyamán: „A vezetőkben és a közösség egyes tagjaiban döntő pillanatokban végzetesen hiányzott vagy megzavarodott a közösség érdekeinek felismerésére irányuló normális ösztön. … Ugyanakkor más népek hasonló kritikus helyzetekben »ösztönösen« helyesebben, igazabban és a maguk közösségi érdekeinek megfelelőbben viselkednek.”

tovább
Frideczky Frigyes
Deák Ferenc — válogatott politikai írások és beszédek
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Deák Ferenc. Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 1300 l.

tovább
Czettler Antal
Két diktátor rövid életű barátsága és végzetes összecsapása II.
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Konfrontáció és fegyveres összecsapás

tovább
Kun Tibor
Kulcsok a XXI. századhoz
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Jérôme Bindé [szerk.]: Les clés du XXIe siècle. Kulcsok a XXI. századhoz. SEUIL–UNESCO, Párizs, 2000. 515 l.

tovább
Biernaczky Szilárd
Mítoszok és mesék a hagyományos afrikai közösségek életében
2002. január XLV. évfolyam 1. szám

Az ősi, teljes és valódi Afrika távoli századok művelődéstörténeti emlékei között vész el. Az újkori történelem majdnem két véres századát követően csak a sikeres függetlenségi küzdelmek nyomán, a múlt század hatvanas éveinek elején lett újra teljessé a fekete földrész, s lépett elénk az ezerarcú kulturális hagyományokkal teli, ugyanakkor legalább ennyi társadalmi ellentmondással terhelt, igazi Afrika.

tovább

1 - 11

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969