2013. I-VI
 


Találatok száma: 9

Jávor Balázs
A híd túlsó oldalán
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Válogatta és szerkesztette: Bán D. András. Osiris Kiadó, 2000.

tovább
Segesváry Victor
Amerika válaszúton
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

A 2001. szeptember 11-ei tragédia politikai következményei Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én lezajlott megrázó és tragikus eseményeket Budapesten láttam a különféle televíziócsatornák műsoraiban. Már az első pillanatban megerősödött bennem az az érzés, hogy ezek az események elkerülhetetlenül válaszút elé állítják Amerikát. Máig is ez a véleményem, s immár nem is vagyok egyedül vele, némely amerikai gondolkodó is kezd meggyőződni róla. E tanulmányban azt szeretném megmutatni, hogy mik az okai és a részletei a válságból kibontakozó útkeresésnek.

tovább
Métneki János
Az egészségügyi felvilágosítástól az egészségfejlesztésig
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

Történeti áttekintés 1945-től napjainkig Az egészségügyi felvilágosítás, az egészségnevelés történetével foglalkozó irodalom elég bőséges, de elsősorban egy-egy személyiség vagy rövidebb korszak tevékenységét tárgyalja. Ilyen jellegű közlemények nagy számban találhatók az 1960 óta megjelenő Egészségügyi Felvilágosítás, jelenleg Egészségnevelés című lapnak Az egészségnevelés történetéből rovatában, de helyenként más szaklapokban is. A téma átfogó jellegű, a XVI. századtól a XIX. század utolsó harmadáig tartó feldolgozása viszont csupán Füsti Molnár Sándornak, az Egészségügyi Felvilágosítási Központ munkatársának két könyvében található.

tovább
Szatmári Péter
Az osztrák dilemma: Engelbert Dollfuß kancellársága
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

1934. július 25-én délután négy óra körül a bécsi Bauhausplatzon található kancellária miniszterelnöki dolgozószobájában belehalt súlyos lőtt sebesüléseibe Engelbert Dollfuß, Ausztria kancellárja. Dollfuß több mint kétévnyi kancellársága és annak drámai végkifejlete szimbolikusan fejezte ki az Első Osztrák Köztársaság valamennyi belső konfliktusát és válságtünetét. A szegény parasztcsaládból származó miniszterelnök alapjaiban kísérelte meg átrendezni Ausztria politikai struktúráit, s ezzel a különböző irányzatok rokonszenvét és gyűlöletét váltotta ki. A kezdetben jobbközépen álló, „homo novus”-nak tekintett Dollfuß tágabb és szűkebb környezetét is megdöbbentette azzal, mily kérlelhetetlenséggel és eltökéltséggel törekedett tekintélyuralmi rendszert „varázsolni” az Első Osztrák Köztársaságból.

tovább
Kéri Katalin
Holdarcú, karcsú ciprusok
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

A női szépség ábrázolása a középkori iszlám irodalomban A középkori iszlám nőtörténet kutatása világszerte nagy népszerűségnek örvend, történészek, jogászok és irodalmárok merítenek az egykori kútfők gazdag tárházából. A híres nőalakok, a női életmód bemutatása mellett az eszményi nő képe, a női szépségideál is gyakorta megjelenik a VII. és a XV. század között keletkezett szóbeli, írott és tárgyi forrásokban, s változását nyomon követve az iszlám kultúra történetével kapcsolatos fontos adalékokhoz juthatunk.

tovább
Tarján G. Gábor
Jesájás próféta követője — Löw Lipót főrabbi
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

Magyarországon a XVIII. század elejétől a XIX. század elejéig a zsidóság betelepedése tömeges méreteket öltött. Az ország lakossága — kerekített értéken — 1720 és 1805 között egymilliónyolcszázezer főről hatmilliókilencszázezerre, míg a zsidók aránya 0,7%-ról 1,8%-ra növekedett. Az ezt követő húsz év alatt, tehát 1825-ig a lakosság csaknem kétmillió fővel gyarapodott, az izraeliták aránya pedig 2,3%-ra nőtt. A nyugatias műveltségű és gyakran tőkeerős zsidó bevándorlók első hullámai Alsó-Ausztriából, a cseh tartományokból és Morvaországból érkeztek, mivel I. Lipót és II. Károly kitiltotta őket e régiókból, illetve korlátozni kívánták a zsidó családok számát. A betelepülők másik csoportja 1780 és 1825 között érkezett Galíciából, amely 1772-től tartozott a Habsburg Birodalomhoz. A XIX. század elején a zsidó népesség 60%-a az osztrák, a morva és a lengyel határ közelében élt.

tovább
Lukácsi Tamás
Jogelmélet és joggyakorlat
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

Pokol Béla: Jogelmélet és joggyakorlat. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000, 114. l.

tovább
Czettler Antal
Két diktátor rövid életű barátsága és végzetes összecsapása I.
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

Baráti együttműködés és a feszültség első jelei Mielőtt az Európa és a világ sorsára nézve oly végzetes Hitler–Sztálin-paktum aláírásának körülményeit és következményeit elemezném, szeretnék két — a jövőt mintegy előre jelző — véleményt idézni. Az egyik a kiváló svájci történésztől és diplomatától, Carl J. Burckhardttól származik.

tovább
Honvári János
Kettétört karrierek
2001. december XLIV. évfolyam 12. szám

Tisztogatások az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki- és Állatorvosi Karán az 1950-es években

tovább

1 - 9

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969