2013. I-VI
 


Gáspár Tibor
Az 1956-os komáromi diákok
Szesztay Ádám nagyon jó áttekintést ad az 1956-os forradalommal kapcsolatos szlovákiai eseményekről, megmozdulásokról a Valóság 2002. évi 10. számában. Az alábbiakban a Komárnói Magyar Tannyelvű Iskolában történtekről szeretnék kiegészítésképpen röviden beszámolni.
tovább

Nagy Károly
Magánszorgalmú obsitos az Amerikába kalandozó ötvenhatos tömegről
A Magyarok Világszövetsége a szovjet megszállás évtizedei alatt a kommunista diktatúra belügyének egyik külügyi szerve volt, s mint ilyen a diktatúra mindenkori érdekeinek törekedett érvényt szerezni a Nyugaton élő magyarokhoz való viszonyában minden módszerrel, a kémkedéstől, a titkos megfigyeléstől, a cenzúrázástól, a lehallgatásoktól a sajtótámadásokon, a megnyerési-beszervezési kísérleteken keresztül a kemény és szívós dezinformációs és propagandakampányokig. Politikai befolyását a rendszerváltoztatásig az adminisztrációs hatáskörébe tartozó Anyanyelvi Konferencia programjaiban is érvényesíteni igyekezett, ám a magyar nyelv és kultúra külföldi megtartása, oktatása, művelése szakterületein legtöbbnyire sikertelenül. E tény legnyilvánvalóbb tárgyi bizonyítékát az Anyanyelvi Konferencia tankönyvei nyújtják, amelyek magyarországi és külföldi szakemberek közös munkájával készültek az évek folyamán, s amelyek egyedülálló taneszközök abban is, amit tartalmaznak, s abban is, amit nem. Egyáltalán nem szerepel bennük politikai propaganda, amely a diktatúrák hosszú évtizedei alatt minden szinten kötelező része volt a tankönyveknek. Tartalmaznak viszont olyan anyagot, amely a kommunista uralom ideje alatt ki volt tiltva minden tankönyvből, mint például a Magyarországon kívül élő magyar alkotók versei, írásai.
tovább

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969