2013. I-VI
 

Nemzeti iparpolitika a 19. és 20. század fordulóján
Pölöskei Ferenc

A történeti irodalom a 19-20. századforduló iparpolitikáját taglalva alig-alig érzékelte és kutatta a magyar ipari forradalom nemzeti iparfejlesztési törekvéseit. Holott ezek az állami gazdaságpolitika síkján, különösképpen pedig a közös vagy önálló vámterület korabeli vitájában látványosan jelentkeztek. Mindez azonban már feledésbe merült.
A kiegyezést követő magyarországi iparfejlődéssel párhuzamosan erősödött az 1867-ben megalakult Országos Iparegyesület, de mellette életre keltek az egyes ipari ágazatok érdekvédelmi csoportjai, miként a munkavállalók szakmai szervezetei is. Már az 1890-es években mindkét oldalon egyre határozottabb törekvések jelezték országos szervezeteik létrehozásának szándékát. Főként a nyugat-európai példákat követve, 1898-ban megalakult a szakszervezetek országos központja, az Országos Szakszervezeti Tanács, miközben az ország gazdasági életében egyre nagyobb szerepet vállaló magyar ipari és kereskedelmi tőkések körében is elemi erővel jelent meg az átfogó, az ország egészére kiterjeszkedő csúcsszervezetük megalakításának igénye. Az erősebb ausztriai – osztrák, cseh – ipar ugyanis a közös vámterület előnyeivel, a szállítási, tarifaszabályokkal, a vámkülföldi piacok jobb hasznosításával, a hazai ipar több ágára nyomasztó súlyával egyre több elégedetlenséget szült a magyar ipari körökben. De nem nézték jó szemmel a hazai nagybirtokosoknak elsősorban az OMGE – Országos Magyar Gazdasági Egyesület – kongresszusokon megfogalmazott tőkeellenes célkitűzéseit sem. S miután ilyen vagy ehhez hasonló szervezettel nem rendelkeztek, a német nagyiparosok szövetségéhez hasonló (Zentralverband deutscher Industrieller) a magyar ipar hatékonyabb védelmét szolgáló szervezet megalakítását követelték. A kiegyezésből fakadó kedvezőtlen körülmények ellenére kialakuló, piacra termelő magyar gyáriparosok így több irányból is veszélyeztetettnek látták jövőjüket. Még a számukra korábban előnyösnek tekinthető, a mezőgazdasághoz kapcsolódó iparágakban is, hiszen megjelentek az osztrák kormány támogatását élvező ausztriai versenytársaik, főként a malom és szesziparban.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969