2013. I-VI
 

Szeptember 11.
Frideczky Frigyes

A Balassi Kiadónál 2002-ben megjelent, Kovács Zsuzsa és Németh Tamás által szerkesztett könyv „neves értelmiségiek írásait tartalmazza, amelyek a 2001. szeptember 11-ei New York-i és washingtoni merényletek kapcsán születtek”. A könyv huszonnégy szerzőjét tekintve többek között a következő kiemelkedő személyek neveivel találkozhatunk (ábécésorrendben): Abil-Haszan Baniszadr, az Iráni Köztársaság egykori elnöke, Daniel Bensaid párizsi egyetemi tanár, Noam Chomsky nyelvész professzor, Umberto Eco szemiotikus, a bolognai egyetem tanára, Oriana Fallaci világhírű olasz újságíró, Francis Fukuyama nemzetközi politikai gazdaságtan-professzor, Jürgen Habermas filozófus, a frankfurti iskola egyik legnevesebb képviselője, Salman Rushdie, a Sátáni versekkel elhíresült, indiai születésű angol író, Edward W. Said palesztin származású, az Egyesült Államokban élő irodalomtörténész, akinek korszakos jelentőségű könyve, az Orientalizmus 2000-től már magyar nyelven is olvasható, valamint Samuel P. Huntington, aki már 1993-ban megírta a Foreign Affairs folyóiratban, hogy a jövőben nem az ellentétes ideológiai töltésű nagyhatalmak közötti konfliktusok jellemzik a világot, hanem a civilizációk közti vérontások váltják fel a hidegháború politikai és ideológiai összecsapásait.
A kéttucatnyi szöveggyűjtemény „általánosabb szinten, elméleti igénnyel” értelmezi azt az egész nyugati világot meghökkentő terrortámadást, amely ugyan az Egyesült Államokat, a világ leggazdagabb és a legkorszerűbb fegyverarzenállal rendelkező, a világuralomra törő nagyhatalmát érte, ugyanakkor mindannyiunk számára világossá tette, hogy ez a jelképesnek szánt, „megszégyenítő” csapás a nemzetközi globalizáció világában bárhol megtörténhetett volna, illetve megtörténhet a jövőben. A könyv az amerikaiak tudtára adta, hogy magabiztosságuk gőgje megtörhető, s hogy a szupermodern fegyverek védelmében sem érezhetik magukat sebezhetetleneknek. A szerkesztők az alábbi hat fejezetbe csoportosították az írásokat: A civilizációk összecsapása, Az Egyesült Államok háborúja, Világmodellek, Globalizáció, Vallás és háború, valamint Szenvedély és gondolkodás.
A beköszöntő (első) fejezet két írása éppen a civilizációk összecsapása gondolatát elsőként felvető Samuel Huntington írása, illetve a vele 2001. szeptember 17-én készült interjú. Az 1993-as Foreign Affairsben megjelent, nagy feltűnést keltett tanulmányát a szeptember 11-ei merényletek után a The Sunday Times újra leközölte.
„2001. szeptember 17-én Josef Joffe-nek adott interjújában Huntington cáfolja, hogy ez a támadás már a »civilizációk összecsapásá«-nak a kezdete lenne. … Ez kegyetlen barbárok csapása volt az egész világ civilizált társadalma ellen,... amelyet az iszlám államok többsége elítélt.” Ez a támadás a kapitalizmus és az amerikai katonai hatalom jelképe ellen irányult, mert a „terroristák úgy tekintenek Amerikára, mint a gyűlölt nyugati civilizáció megtestesülésére és mint a világ legerősebb országára”. Nagyon nehéz ellenük harcolni, mert nem lehet őket lokalizálni. Ki kell szélesíteni a hírszerzést, s a munkába bevonni az iszlám országokat is, főleg Pakisztánt. Meg kell előzni ezeket az akciókat: felfedezni, kiszűrni és ártalmatlanná tenni ezeket a fanatikus csoportokat. „Kiszámíthatatlan világban élünk, ki vagyunk téve a meglepetéseknek. … S hogy egy ilyen akció ne váljék a »civilizációk összecsapásá«-vá, koalícióra kell lépnünk az iszlám államokkal is.”


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969