2013. I-VI
 

Merre vagy, szellem napvilága?
Kapronczay Károly

Könyve ajánlásában a szerző — Makai Mihály fizikus, műegyetemi tanár — Bertrand Rasselt idézi: „A metafizikai próbálkozás, a gondolkodás segítségével akarjuk megérteni a világot, ami viszont fáradtságos út.” Ezzel kapcsolatban Makai Gusztáv megemlíti William James megállapítását is: „A metafizika hihetetlenül makacs erőfeszítés, hogy világosan gondolkozzunk.” A szerző megjegyzi, hogy a világ megismeréséhez a gondolkodás értékes hozzájárulás, de nem egyedüli, mivel lényeges a dolgok érzelmi oldala is. Ezen a téren másképpen gondolkodnak a természettudományokat művelők, mint a humán ismeretekben jártasak. Itt is érvényesek a modellalkotások, a tapasztalások, valamint a törvények megfogalmazásának folyamata. Minden lépésnek megvannak a sajátos problémái, ami a modellek építését segítheti elő, vagy árnyaltabban közelíthetjük meg a kérdéseket. Ám nincs minden kérdésre „ráilleszthető”, univerzális modell. A sok modell rendetlenséget szülhet, a kevés téves következtetésekre vezet. Használható alternatíva nincs, tudomásul kell vennünk tudásunk korlátait, azonban további nehézséget jelenthetnek a megismerés eszközei, módszerei. A nyelv mint a kifejezés eszköze fontos, továbbá annak finomsága, szakszerűsége is, hiszen amire nincs szavunk, azt nehezen tudjuk kifejezni, elmondani, a megismerés folyamatába illeszteni.
Az értelemnek is vannak korlátai, amelyeket megismeréssel, logikával győzhetünk le, hiszen van szám, amely nem kiszámítható, s vannak feladatok, amelyek nem vihetők számítógépre, mert nem algoritmizálhatók. Ugyancsak létezik a tudományos megismerés folyamatában az „érdekek szövevénye, hiszen hiába tudjuk a helyes választ, előfordulhat, hogy mást mondunk vagy mást mondatnak velünk”. Gyakran az eltérő gondolkodási mód az a tényező, amely meghatározza, befolyásolja az igazságkeresést. Érdemes elmélyülten tanulmányoznunk a különböző vallásokat, filozófiákat követő emberek cselekvési rendszerét, az emberi cselekvés mozgatórugóit, mivel napjainkban éppen a világot eltérő módon megítélők között robbannak ki háborúk, fegyveres — gyakran terrorista jellegű — konfliktusok, amelyek magukon viselik a vallási jelleget. De ilyenek például a földönkívüliekkel kapcsolatos vizsgálódások is — a tudomány egyértelműen cáfolja, bár nem zárja ki földönkívüli élet és kultúrák lehetőségét, mégis valahol a „hitvilágot” jelenti az időről időre jelentkező szenzációs ufók megjelenése. De idesorolhatók az „alternatív” tudományok is, amelyek többsége a gyógyítással kapcsolatos. Ám az aura, az emberi test energiamezői, amelyek a fizika nagy felismerésére „vezetnek vissza”, éppen a nagy felismerésekkel cáfolhatók, magyarázhatók meg.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969