2013. I-VI
 

Szergej Mihajlovics Eizenstein
Nemes Károly

(Szovjet film?) Történetileg a szovjet film elnevezést kapta az az irányzat, amelynek Eizenstein művészete az 1920-as években –– majd később –– része volt. Lehet, hogy ez nem eléggé szerencsés megjelölés, de kétségtelen, hogy a kor nagy hírű filmművészei, az avantgardisták –– az úgynevezett tradicionalistáktól eltérően –– nem orosz filmművészetet hoztak létre, sőt éppen annak gyakorlatától távolodtak el. A legismertebbek közül csak Lev Kulesov és Vszevolod Pudovkin volt orosz. Dziga Vertov lengyel, Fridrich Ermler és Szergej Eizenstein lett nemzetiségű, Grigorij Kozincev és Leonyid Trauberg részben ukrán, Alexandr Dovzsenko pedig egészen az. (Munkás származású és a párthoz kezdettől fogva közel álló is csak egy volt közöttük: Fridrich Ermler; a többiek főleg értelmiségiek vagy földbirtokos-felmenők, sőt parasztok voltak.) Mindüket egy változást ígérő kor fogta össze, amelyet az elszármazottakon (Vaszilij Kandiszkij, Marc Chagall stb.) kívül olyan nevek fémjeleztek, mint Kazimir Malevicsé, Vlagyimir Tatliné, Vszevolod Mejerholdé, Alexandr Bloké, Iszaak Babelé, Mihail Bulgakové stb. Az Új Gazdasági Politika (NEP) nem véletlenül hozott lendületet, mert a későbbiektől eltérően a változásoknak legalább részben megfelelő irányát ígérte.
Szergej Eizenstein tehát belekerült egy nagy szellemi áramlatba, amelyet művek és viták egyaránt jellemeztek. Főleg az a futurista irányzat hatott rá, amely a párttól és államtól való függetlenséget hirdető „Proletkult”-ban talált helyet. De hatottak rá a Kuznyica-csoport „kozmikus” versei, az akadémikus irodalomtudománnyal szembeforduló formalisták, a pereválosok esztétizálása, s persze David Griffith, a francia avantgárd és a német expresszionisták művei. Ez persze nem véletlen. Eizensteint egyéni körülményei érzékennyé és befogadóképessé tették arra, hogy egy nagy szellemi lendület részesévé váljon, sőt olyan útra térjen, amelyen a film kínált igazán új lehetőségeket.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969