2013. I-VI
 

A keresztény reconquista Hispániában (711–1492)
Szigetvári Krisztián

Írásomban árnyaltan próbálom bemutatni a keresztény visszahódítás (reconquista) főbb szakaszait, hiszen az Ibériai-félsziget északi részén fekvő keresztény királyságok és a déli részen elterülő mozlim uralom sok évszázados küzdelme mind a mai napig felvet vitás kérdéseket.
A mai Spanyolországot a mozlim uralom évszázadai számos kulturális emlékkel gazdagították. Dél felé haladva egyre több épület homlokzatán tűnnek fel az iszlám építészet motívumai. A keresztény és a mozlim épületek homlokzatai egyaránt nagyon sokat tudnak mesélni. A gazdag mintákkal díszített külső falak mögött sok évszázaddal ezelőtti események nyomára bukkanhatunk. Amit találunk, az tulajdonképpen a történelem csodája. Vagy ahogy Kurt Hielscher fogalmaz Az ismeretlen Spanyolország című művének előszavában: „Hispánia földjén kelták, ibérek, rómaiak, punok, mozlimok és gótok… küzdöttek egymással. Erről ma már csak a kövek tanúskodnak; a kövek krónikások; elsüllyedt idők kultúráját és törekvéseit közvetítik felénk. Sok emlék vált porrá és hamuvá. De ami kiállta az idő próbáját, az építőköve annak a hídnak, amelyen visszasétálunk a múltba.”
Az Ibériai-félsziget jó részét a VIII. század elején foglalták el a mozlimok, s csaknem nyolcszáz év telt el addig, míg a keresztények vissza nem foglalták.
Az évszázadok folyamán az ott élő népek keveredtek egymással, hol mozlim, hol keresztény uralom alatt. A keresztény és a mozlim világ keveredése új stílusokat is létrehozott, hiszen nemcsak a népek keveredtek, hanem az építészeti irányzatok is, amelyek sok évszázadon átívelve fontos mondanivalót közvetítenek nekünk: a politikában gyakorik ugyan a szembenállások, ám a társadalmi élet alsóbb szintjein soha senki sem tilthatta meg az eltérő származású és vallású népcsoportok közeledését.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969