2013. I-VI
 

Antall József, a külpolitikus
Jeszenszky Géza

(Gondolkodásának gyökerei) Antall József imponáló tárgyi tudással rendelkezett többek között a történelem, a jogtudomány, az irodalom, a közigazgatás, a muzeológia és a művészettörténet területén, emellett kitűnő, meggyőző erejű előadó és szónok volt, különleges politikai érzékkel. Az utóbbin belül a külpolitika ifjúkora óta behatóan érdekelte, s ez nemcsak a napi magyar és nemzetközi politika eseményeinek enciklopédikus mélységű ismeretét jelentette, egészen az 1930-as évekig visszamenően, hanem az adatok mögötti folyamatok megértését is. Ebben rejlik a magyarázata annak, hogyan jelenhetett meg Antall József 1989-ben üstökösként a magyar politikai égbolton, s hogyan vették észre tehetségét, vezetői kvalitásait külföldön szinte hamarabb, mint itthon. Hogyan szerezte meg ezt a tudást? Úgy, hogy a XX. század első felében Magyarországon remek könyveket írtak, s emellett a nemzetközi politikai irodalom színe-java is megjelent magyar fordításban. Antall József húszéves korára mindezt végigolvasta — és egész életére szólóan meg is jegyezte.
A családi háttérből nemcsak a géneket kapta, hanem a különleges példákat is. Apja a Dunántúl, Somló szülötte volt, egyszerre népi gyökerű és európai kitekintésű, fegyelmezett és lelkiismeretes köztisztviselő, akire Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter nyugodt szívvel testálta 1939-ben a hazánkba menekülő százezer lengyel gondozását és továbbmenekülésének lehetővé tételét, valamint a hozzánk érkező szövetséges hadifoglyok és más üldözöttek mentését. Szoros viszonyba került Angelo Rotta pápai nunciussal; kitüntette Alexander brit tábornok, az olaszországi szövetséges erők főparancsnoka; s emlékét tábla őrzi mind Varsóban, mind Jeruzsálemben a Yad Vashem-emlékparkban — az idén novembertől pedig budapesti lakóháza falán is. A kisgazdapárt minisztereként 1945-ben megkezdte az ország újjáépítését, s naponta küzdött a Szövetséges Ellenőrző Bizottság két szovjet vezetőjével, Vorosilov marsallal és Szviridov altábornaggyal, miközben a budapesti brit, francia és amerikai követ biztatta kitartásra. A második világégésbe ágyazott drámai magyar történelmet és a koalíciós időszak sziszifuszi erőfeszítéseit így az ifjabb Antall József — épp a legfogékonyabb életkorban — döntéshozói közelségből látta. Nem csoda, hogy a napi események hátterét a lapok végigolvasásával próbálta megérteni, s hogy a bélyegeken kívül a fontosabb cikkeket és fényképeket is gyűjtötte. (Talán csak azon csodálkoznak az őt később közelről megismerők, hogy gyűjteményeit példás rendben tartani is volt türelme és energiája.) Édesanyjától a szilárd jellem és a ritka bátorság mellett határozottságot és akaraterőt örökölt. Anyai nagyapja, Szűcs István az 1910-es években a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban államtitkári rangra emelkedett, a háború után pedig országgyűlési képviselő volt. Pestújhelyen élve oroszlánszerepe volt a városrész gyors fejlődésében. Otthon tőle tanult az unoka várospolitikát, oktatáspolitikát, de nemzetközi politikát is, merthogy Szűcs István egykor Apponyi Albert titkára volt.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969