2013. I-VI
 

Forródrót a mennybe?

Amikor a harminckét éves Paul felbukkant Ramachandran laboratóriumában a San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen, a középkorú férfi az üdvhadsereg egyik irodájának helyettes vezetője volt, s legfeltűnőbb ismertetőjegye az aranyláncon nyakában függő hatalmas, ékkövekkel kirakott kereszt volt. Szemernyi bizonytalanság sem érződött a fellépésén, amikor fejedelmi modorban bevonult Ramachandran egyetemi szobájába, s elkezdett a megvilágosodásairól beszélni.
Az ideggyógyászban rövidesen felderengett, hogy miért tetszik Paul viselkedése annyira ismerősnek. A páciens öntudatos, arrogáns és fennhéjázó volt, nyoma sem volt benne semmi humorérzéknek, s érdeklődését szinte kizárólag a vallás kötötte le, vagyis pontosan olyan volt, amilyennek az ideggyógyászati szakkönyvek a sérült halántéklebenyű betegeket írják le. A vizsgálatok feltárták, hogy a férfi agyát a halántéktájon alkalmanként elektromos „viharok” kavarják fel, s ilyenkor a megvilágosodás, a sugárzó fény nagy pillanatait éli meg. „Legelőször nyolcéves koromban következett be ez — mondta Paul —, s már akkor a bűvkörébe vont.” Néhány évvel később újabb epilepsziás rohamokat élt át, amelyek alapvetően megváltoztatták az életét. „Elragadtatás, az istenség tiszta szemlélete, a Teremtővel való eggyé válás érzése lett úrrá rajtam, de ezt ön nem értheti. Olyan ez, mintha egy gyermeknek akarnám megmagyarázni a szex gyönyöreit” — fejtette ki.
A vallási vízióktól való megszállottság korántsem ritka jelenség. Az ilyen páciensek „isteni fény” felvillanásáról, „végső igazságok” belátásáról, netán arról számolnak be, hogy váratlanul bepillantást nyertek „a kozmosz igazi lényegébe”. Ramachandran megtehette volna, hogy Paul nagyzoló beszédét bolondériaként könyveli el, s felírhatott volna neki epilepszia elleni gyógyszereket, csakhogy feltámadt benne a kutató kíváncsisága: vajon segítheti-e Paul annak megértését, hogy mi indítja az embert a természetfelettiben való hitre? Miért éppen a halántéklebenyük táján támadó epilepsziás rohamokat elszenvedő betegek reagálnak oly erősen a vallásos ingerekre? A látomások miért mindig a természetfelettivel kapcsolatosak? Miért nem sertéseket vagy szamarakat látnak?
Ramachandran szerint kétféle oka lehet Paul elragadtatásának. A rohamok vagy olyan általános izgalmi állapotot idéznek elő, amelyet a beteg lenyűgözőnek érez és misztikusan értelmez, vagy az epilepsziás rohamok egyfajta „Isten-modul”-ban, a természetfeletti észlelése céljából kialakult idegi áramkörben keletkeznek. A kutató elektromos mérésekbe kezdett annak kipuhatolása végett, hogy melyik magyarázat helytálló. Olyan képeket mutatott betegének, amelyek az emberek többségénél erős érzelmi reakciókat váltanak ki — szétmarcangolt emberek képeit, csinos leányok mezítelen fotóit. Paul bőrének vezetőképessége azonban vajmi kevéssé változott, holott a bőrellenállás módosulása csalhatatlanul jelzi az érzelmi felindulást. Nyilvánvaló volt, hogy Pault korántsem könnyű izgalomba hozni.
A mérőműszer mutatója akkor kezdett hevesen kilengeni, amikor az orvos a keresztre feszített Jézus ábrázolásait és egyéb vallási szimbólumokat mutatott fel. Vajon annak az Isten-modulnak a hatása nyilvánult meg ilyenkor, amelynek jelenlétét Ramachandran a halántéklebenyben sejti? Megtaláltuk a mennybe vezető forródrótot? — töprengett a kutató. Persze, tisztában van azzal, hogy efféle spekulációkkal ellenségeket szerez magának szakmai körökben. Istent ugyanis a kutatók többsége nem tekinti tudományos vizsgálódás ésszerű tárgyának, még akkor sem, ha arról van szó, hogy idegi struktúrák formájában bukkanjanak a nyomára. Ramachandrannak ugyanakkor jó hírneve van, egyetemi előadásai alkalmával hallgatóinak az ezreit sikerült magával ragadnia, s mérvadó négykötetes szakmunkát írt az emberi viselkedésről. Az amerikai Newsweek című hetilap azon száz ember közé sorolta, aki kiemelkedő szerepet játszik majd a XXI. században.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969