2013. I-VI
 

Kitalált középkor
Kapronczay Károly

Mindig voltak és lesznek „felkavaró”, a történelemtudomány eddigi eredményeit, a több százados kutatások alapmunkáit kétségbe vonó, új szemléletet „teremtő” munkák, amelyek feltételezéseiket ellentmondást nem tűrő, hatalmas hivatkozási anyagra támaszkodva tárják az olvasók elé. Tény, hogy a jó stílusban, kellő módon dokumentált művek találnak követőkre, főleg olvasókra, s a kialakult viták tüze kételyeket ébresztenek azokban is, akik az első „olvasat” után elutasító vagy tartózkodó véleményt alakítottak ki magukban. Természetesen itt nem a „meghökkentésen” van a hangsúly, hanem a „tudományos” jellegen, a lehengerlő dokumentáláson. Az elmúlt évtizedekben a hazai történelemtudományi szakirodalomban is voltak hasonló esetek, bár ezek alapjaiban térnek el Heribert Illig Kitalált középkor. A történelem legnagyobb időhamisítása című vaskos kötetétől. A könyv ajánlásában a szerző a következőket írja: „Az 1991-re kidolgozott tézisem, amelyet azóta minden fórumon képviselek, röviden a következő: az európai történelem VII., VIII., IX. százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána levő történések közvetlenül vagy kis eltéréssel összekapcsolhatók. A kérdéses időközt már ekkor pontosan behatároltam: a betoldott vagy kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart.” Így valóban izgalmasnak látszó munkával van dolgunk, hiszen keresnünk kell háromszáz évet, amely „vagy van, vagy nincs”, s jóval ezerháromszáz évvel később jöhetünk rá valamiféle turpisságra, amelyet elődeink nem vettek észre, sutba dobhatjuk történész elődeink minden munkáját, könyvtárakat értékteleníthetünk.
A könyv másik ajánlata óvatosan fogalmaz: „Megdöbbentő? Az. A szerző Németországban hatalmas vihart kavaró könyvének tézisét azóta sem tudták megcáfolni a középkorkutatók. Merthogy Illig úr rendkívül alapos munkával bizonyítja be: kik, hogyan, hol és mikor követték el minden idők legnagyobb történelemhamisítását? Naptárunk szerint elmúlt 2000. Valójában alig jutottunk túl 1700-on. Ez a lebilincselő történelmi krimi arra is rávilágít, hogy csínján kell bánnunk az olyan szavakkal, mint például a »valójában«. Hiszen az is kiderül: nem csupán Nagy Károly és kora kitalált, hanem időszámításunkhoz is kapcsolódik jó néhány meglepő rejtély.”
Az előbbi fogalmazásból kiemelkedő a krimi kifejezés, s valóban elég „krimiízű” könyv kerül az olvasó kezébe, amely nem mentes a váratlan fordulatoktól, állításoktól, bizonyítékok egész sorától, miközben európai kultúránkat és európai egységre törekvő szemléletünket rombolja össze.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969