2013. I-VI
 

A fizika Ikarosza

Ernst Bucher nem várt tudományos szenzációt, amikor még egyszer bekukkantott védencéhez az X3321-es szobába, csakhogy a számítógép képernyőjén megpillantott görbe lázba hozta a fizikaprofesszort. „Ez volt az, ami után a fizikusok évtizedeken át hiába kutattak.” A görbe tanúsága szerint a szerves anyag mínusz 156 Celsius-fokos hőmérsékleten ellenállás nélkül vezette az áramot.
A professzor vallatóra fogta az ifjú kutatót, hogy miként sikerült e mesteri teljesítményt elérnie. „Schön mindenre pontos és ésszerű magyarázatot adott” — mondta később a hatvankilenc éves Bucher. Ám ha akkor — 2001 májusában — elkérte volna a mérési adatokat, bizony zavarba jött volna a tanítvány, s talán meg lehetett volna hiúsítani a fizika történetének legnagyobb ívű hamisítói pályafutását. Így azonban másfél év telt el addig, amíg Schönre rábizonyították a tizenhat rendbeli csalást, s ez világrekord volt a fizikában.
Egy vizsgálóbizottság a legapróbb részletekig felderítette Schön üzelmeit. Az ellenőrzést végző professzorok nem tudták megtekinteni a Schön kísérleteiből származó eredeti adatokat. Az ifjú titán valamennyit törölte ugyanis, mert számítógépének a merevlemezén állítólag nem volt elegendő hely a tárolásukra. Feljegyzéseit, laboratóriumi jegyzeteit és a felhasznált anyagmintákat sem sikerült fellelni.
A professzorok ennek ellenére könnyen bizonyították, hogy Schön egész adategyütteseket kicserélt a tudományos közleményeiben. A fiatal kutató elismerte, hogy légből kapott adatokat közölt, mert meggyőzőbben akarta prezentálni a jelenségeket, de — mint később kiderült — egyszerűen kitalálta mérési eredményeit.
Bucher pszichológiai magyarázatot keres tanítványának megtévesztő manővereire: „Schön egy idő múltán bizonyára készpénznek vette az állítólag helyes eredményeit” — véli a Konstanzi Egyetem professzora. Visszatekintve ugyanis csak ezzel magyarázható az a meggyőző magabiztosság, amellyel Schön orránál fogva vezette a világ fizikusainak közösségét, mindenekelőtt pedig tulajdonképpeni mentorát, Bertram Batlogg szilárdtest-fizikust, akinek számára Schön a kozmetikázott kutatási eredményeinek többségét a New Jersey állambeli nagy hírű Bell Laboratóriumokban előállította.
A kutatók attól tartanak, hogy a közvélemény kedvezőtlenül fog reagálni a tudományos botrányra. „A bizalom szörnyen megcsappant — állapította meg Hubert Markl, a német Max Planck Társaság nemrégiben leköszönt elnöke. — A kutatásainkat finanszírozó állampolgárok megbocsátják nekünk az átmeneti sikertelenséget, de a becstelenséget nem.”
Azóta Schönnek nyoma veszett. A Bell Laboratóriumok vezetői azonnali hatállyal felmondtak neki, s a kezébe nyomták egy pszichológus címét. Az amerikai jog pedig előírja, hogy minden olyan külföldi tíz napon belül el kell hagyja az országot, akinek felmondtak.
A hajdani kollégáknak kezd derengeni, hogy miként következhetett be Schön felemelkedése és bukása. Egy olyan közepes tehetségű fizikushallgató képe bontakozik ki előttük, aki képtelen volt eleget tenni a vele szemben támasztott túlságosan nagy követelményeknek, ezért adta fejét hamisításra, hazudozásra és manipulációra.
Filmre kívánkozó csalói pályafutása egyfajta idillel kezdődött. A fizikai kutatóintézet laboratóriumának épülete Sonnenbühlben, Konstanz egyik erdővel szegélyezett lakókörzetében található. Ott szerzett Schön doktori címet az 1990-es évek derekán a fényelektromos jelenségek neves szakértőjének, Bucher professzornak a munkacsoportjában. „Schön szorgalmas volt, de nem tartozott a legtehetségesebb diákjaim közé” — mondta Bucher. Nem tudta elérni a doktori disszertációjának voltaképpeni célját, nevezetesen azt, hogy a réz-gallium-diszelenidet meghatározott módon vezetővé tegye napelemek gyártása végett. „Ha már akkoriban is csalói hajlamai lettek volna, jobb eredményeket tudott volna produkálni” — jelentette ki Bucher professzor, aki épp ezért úgy tartja, hogy nem volt elhibázott lépés akkoriban doktori címet adni Schönnek.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969