2013. I-VI
 

Egy szoboravatás margójára
Demmel József

Kováts Mihály huszár ezredesnek, Mária Terézia, Nagy Frigyes, XV. Lajos és Washington katonájának, az amerikai függetlenségi háború magyar hősének hazai publicisztikáját választottam vizsgálati anyagul, ugyanis a kalandregénybe illő életút ellenére a honi köztudatban még mindig nem szerepel méltó helyén. Amerikai ismertsége nagyobb, hiszen jórészt az ő áldozatos munkájának köszönhetően alakult meg az amerikai lovasság a függetlenségi háború során. A tanulmányt az teszi időszerűvé, hogy 2003. október 11-én Washingtonban felavatták az 1779-ben hősi halált halt ezredes Takács Pál kisplasztikája alapján készült lovas szobrát.
Kováts Mihály 1724-ben született Karcagon. Miután elvégezte a helyi református gimnáziumot, 1740-ben beállt a Hávor-féle huszárezredbe. A hamarosan kirobbanó osztrák örökösödési háború kezdetén az ezredet Sziléziába vezényelték, majd 1742 nyarán Itáliába helyezték át. Nagy hatással volt rá a Bercsényi-huszárezred, a francia szolgálatban álló, a Habsburgok ellen harcoló magyar alakulat. Így amikor az ezred Itáliába érkezett, Kováts csatlakozott a francia seregbe átálló magyarokhoz. Az 1744-es amnesztiarendelet után hazatért, a második sziléziai háborúban a jász–kun szabad huszárezredben szolgált.1
A vereséget követően 1746 és 1752 között Kováts János néven a francia Bercsényi-ezredben szolgált, s részese volt az 1746 és 1748 közötti németalföldi győzelmeknek. 1752-ben porosz szolgálatba állt a Székely-ezredben, s a francia közhuszárság után visszanyerte régebbi kornétási rangját (ez volt akkoriban a legalacsonyabb tiszti rang). Az 1756 és 1763 között zajló hétéves háborúban kimagasló teljesítményt nyújthatott, hiszen 1757-ben II. Frigyes porosz király másodhadnaggyá, egy év múlva pedig hadnaggyá nevezte ki. 1759-ben Kleist ezredes, az egykori Székely-ezred parancsnoka Kováts hadnagy vezetésével szabadcsapatot alakított az osztrák seregekből nagy számban átszökő magyar huszárokból.2
Kováts 1760-ban az alatta szolgáló, a tisztekkel együtt kétszázharmincegy főnyi huszárral a szászországi hadisarcbehajtást és túszszedést kapta feladatul, s – a gazdag forrásanyag szerint – igyekezett a megbízásnak emberséges módon eleget tenni. Április 1-jén kapitányi rangra emelkedett, ám feljebbvalói kevesellték az általa behajtott hadisarcot. Ez a valódi harci tevékenységtől távoli, mellékhadszíntereken zajló rekvirálás idegen volt Kovátstól, ezért a következő évben Lengyelországba dezertált. Hamarosan hazatért, de 1761 májusában elfogták a még szökése előtt őrnaggyá kinevezett huszártisztet, akit egyébként évek óta figyeltek a bécsi udvar kémei. A Bécsben lefolytatott eljárás során több vádpontot, köztük felségsértési és háborús vétséget soroltak fel ellene, minthogy azonban semmit sem tudtak bizonyítani, vagyonának visszaszolgáltatásával együtt szabadon bocsátották.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969