2013. I-VI
 

Budapest–Lisszabon, 1944–1945
Bán Éva

A követségek kölcsönös felállítására 1939 júniusában került sor: Magyarország lisszaboni követe Maglódi Wodianer Andor lett, a budapesti portugál követi posztot pedig Carlos de Almeida Afonseca de Sampaio Garrido másodosztályú meghatalmazott követ töltötte be. Amikor Garrido 1944 májusában Svájcba utazott gyógykezelésre, helyettesítésére a lisszaboni külügyminisztérium Alberto Carlos de Liz-Teixeira Branquinho másodosztályú követségi titkárt küldte Budapestre. Időközben Magyarország német megszállása miatt 1944. június 5-étől Portugália ügyvivői szintre építette le budapesti képviseletét.
Tekintettel az 1944-es évnek a háborúban betöltött kiemelkedő fontosságára, a portugál–magyar kapcsolatokat elsősorban ebben az évben vizsgáltam. Sampaio Garrido április 11-ei táviratában arról informálja a lisszaboni külügyminisztériumot, hogy mivel az előző kormány valamennyi misszióvezetőt megkérte, hogy Budapest bombázása miatt sürgősen keressen megfelelő épületet a fővároson kívül, a budapesti Hotel Ritzből ötven kilométerre fekvő Galgagyörkre költözött a portugál misszió, ahonnan a diplomaták naponta bejárnak Budapestre a hatóságokkal való kapcsolattartásra, a konzuli ügyintézésre. Ugyanebben a táviratban szó esik még arról, hogy a követséget külföldiek százai árasztották el, akiknek hazája Magyarországon nem épített ki diplomáciai képviseletet, ellenben a portugál konzul védelmét kérik. A követ a védelem megadását mindaddig elutasítja, amíg nem kap Lisszabontól ellentétes értelmű utasítást. Kizárólag az ott lakó brazil állampolgárok kapnak a portugál képviselettől megfelelő védelmet, mivel a két misszió korábban ebben állapodott meg.
A válasz-számjeltávirat április 23-án érkezett Budapestre, s a következőket tartalmazta: a budapesti portugál missziónak szem előtt tartania, hogy Budapest német megszállása után Wodianer nem ismerte el kormánya legitimitását, s továbbra is gyakorolni kívánja Magyarország képviseletének funkcióit. Anglia és az Egyesült Államok abban érdekeltek, hogy a jelenlegi kormányt Portugália illegitim quislingnek tartsa, s ne ismerjen el más képviseletet, mint a korábbi titkárét, akit a magyar kormány ügyvivőként mutatott be. Arról is tájékoztatták Sampaio Garridót, hogy a régi követ, azaz Wodianer, továbbra is ugyanebben a minőségben dolgozik Anglia nagykövetsége mellett.
A háború évei alatt Portugália a diplomáciai képviseletekkel kapcsolatos problémák megoldásában a legitimitás kritériumát követte, akkor is, amikor továbbra is elismerte a menekült kormányokat, s megtagadta az elismerést az újonnan alakultaktól, s akkor is, amikor a legitim kormányok elismerését fenntartotta, ám nem tette meg ugyanezt a minden elismerést nélkülöző, hivatásos vagy amatőr politikusokból álló, száműzetésben létrehozott kormányokkal szemben. Lisszabon fenntartotta kapcsolatait a londoni, a holland, a belga és a norvég kormánnyal és a vichyivel az algíri helyett. Ami Magyarországot illeti, a Palácio das Necessidades döntésének alapja a budapesti portugál követ azon információja, miszerint az államfő gyakorolja feladatait. Azzal nem foglalkoznak, hogy milyen mértékű nyomásnak volt vagy lesz kitéve, mivel az ilyesmit rendkívül nehéz megítélni. Nem kell tehát alapvetően változtatni a kialakult helyzeten –– áll a számjeltáviratban –– , az viszont tény, hogy a történtek, a német megszállás és az új kormány megalakulása a legkevésbé sem felelnek meg a törvényes formaságoknak. Ezért változatlanul Lisszabonba rendelik Sampaio Garridót, a követség átvételére pedig titkárt küldenek. Összegezve tehát a lisszaboni eljárást, a helyzet alapos ismerete nélkül is feltételezik, hogy az ügyvivői képviselet jelezni fogja a magyar állam akkori korlátozott függetlenségét. Lisszabonban fontosnak tartják azt is hangsúlyozni, hogy Budapesten mindenképpen kifejezésre kell juttatni Portugáliának azt a kívánságát is, hogy a dolgok állása változatlan maradjon.


1. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969